Kiezen Tussen Leven En Dood

Dr. Michael LaitmanRabash, artikel 561: ‘De Ziel van Israël’ (uit Dargot HaSulam): Zij die een verenigde ziel van Israël in stand houden, namelijk zij die anderen naar hun merites beoordelen, behouden hun zielen, want “de dwazen worden tijdens hun leven ‘dood’ genoemd.”

Zonder de bereidheid om anderen te rechtvaardigen, raakt men in ‘twee helften’ verdeeld, te vergelijken met een bestaan tussen leven en dood. Als de mens naar het goede neigt, wil dat zeggen dat hij tot het gebied van het leven behoort. Dan vult het Licht dat men aantrekt de gehele samenleving.

Wij staan op een cruciaal punt omdat wij een vrijheid van keuze hebben die het ons mogelijk maakt om tussen leven of dood te kiezen, namelijk om te streven naar goed of kwaad. Als wij ons verenigen volgens de aard van de eigenschap die wij bereiken, worden we gelijkvormig aan het Licht en gaat het Licht door ons heen stromen. Het Licht vult ons, bereikt de naties van de wereld en beïnvloedt hen.

Zo is onze samenleving samengesteld. Deze bestaat uit twee delen: het Licht gaat naar het bovenste gedeelte, Galgalta ve Eynaim, Israël, en daalt af naar het lagere gedeelte, AHP, de naties van de wereld. Dit vindt plaats als Israël zichzelf beoordeelt naar zijn merites.

Als Israël zich niet verenigt, maar men juist afstand van elkaar neemt, men elkaar afstoot, of de voorwaarde om te zijn ‘als één mens met één hart’ afwijst, is het Licht niet in staat om er doorheen te stromen. Wanneer de flessenhals wordt geblokkeerd, kan het Licht niet vanuit Ein Sof (Oneindigheid) naar alle schepselen neerdalen. Dan beoordeelt Israël de gehele wereld naar de mate van schuld.

Of wij het nu wensen of niet, door het feit dat wij het volk Israël zijn, zijn we in een kanaal geplaatst dat het Licht van Ein Sof naar de wereld brengt en zo wordt de gehele wereld ofwel naar lijden of naar goedheid geleid.

Vraag: Wat wordt er van ons verwacht om de overgang te maken van de staat van dood naar die van leven?

Antwoord: Alles is afhankelijk van onze verbinding of ons gebrek aan verbinding. Wij moeten aan het Licht gelijk worden, zo niet dan zij wij eraan tegengesteld. In spiritualiteit bestaat maar één wet, de wet van gelijkheid van vorm tussen het schepsel en de Schepper.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/14, Writings of Rabash

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed