10 Kabbalah Quotes Over De Transformatie Van Het Ego “De Schepper Verandert Niet – Wij Zijn Degenen Die Moeten Veranderen”

The Creator doesn’t change; we are the ones who change. ~ Dr. Michael Laitman #Creator #Change #Spiritual #Quote #Kabbalah | FREE Kabbalah Course   http://edu.kabbalah.info/lp/free?utm_source=pinterestutm_medium=bannerutm_campaign=ec-general |

Wij  kunnen geen enkele realiteit in zijn ware gedaante bereiken, we nemen alles vanuit onze gevoelens waar. De realiteit op zich is voor geen van ons interessant. We bereiken de Torah ook niet zoals deze in werkelijkheid is, we nemen alleen onze gevoelens waar. Alle indrukken die wij krijgen komen dus alleen uit onze gevoelens voort.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 66, “The Giving of the Torah”

Baal HaSulam, ‘De Wijsheid van Kabbalah en Filosofie’ – Daarom moeten we niet onderzoeken hoe de Wijzen in Kabbalah, die de gehele Wijsheid met hun inzichten vervullen, onderscheid maken tussen de verschillende Lichten. Deze waarnemingen hebben geen betrekking op de Lichten zelf maar op de gewaarwording in de kli (vat) – namelijk de bovengenoemde kracht (de spirituele kli wordt als een kracht aangeduid) – die wordt aangeraakt door de ontmoeting met het Licht.

Daarbij zal de vorm zelf in een mens veranderen al naargelang zijn ups en downs, zoals we hierboven beschreven hebben dat het Licht Enkelvoudig Licht is en alle veranderingen alleen in de ontvangers plaatsvinden. “Het Licht verandert niet.” Alle veranderingen vinden echter in de kelim (vaten) plaats, dat wil zeggen in onze gevoelens. Wij meten alles af naar wat wij ons kunnen voorstellen. Hieruit volgt dat als vele mensen spiritualiteit onderzoeken een ieder dit zal verstaan vanuit zijn eigen voorstellingsvermogen en gevoel. Een ieder neemt dan een andere vorm waar.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 3, “The Matter of Spiritual Attainment”

Alle werelden worden gedefinieerd als een eenheid en er is geen verandering in het Goddelijke. Dit is de betekenis van “Ik, de Eeuwige, verander niet.” In het Goddelijke zijn geen Sefirot en Behinot (onderscheidingen). Zelfs de meest subtiele aanduidingen hebben geen betrekking op het Licht zelf, want dit zou een differentiatie van Atzmuto zijn en wij kunnen Atzmuto niet bereiken. Alle Sefirot en onderscheidingen spreken alleen over wat een mens in dit opzicht bereikt.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 3, “The Matter of Spiritual Attainment”

De spirituele onthulling, zowel voortkomend uit de verborgenheid als uit wat daaraan toegevoegd is, breidt zich allereerst uit vanuit de kelim en de kracht daarvan. De onthulling is geenszins afhankelijk van het Hoge Licht, want er geldt een wet dat er geen verandering plaatsvindt in de Lichten vanaf het begin van de lijn aan de onderzijde van Assiya. Daar dit het begin van de lijn is, wordt deze niet dikker en ontstaan er geen veranderingen aan de onderzijde van Assiya. Het is ook bekend dat het Hoge Licht altijd gevend is aan de lageren en dit nooit onderbreekt, zelfs niet voor een moment. De hele kwestie betreffende verborgenheid, onthulling en veranderingen, elke verandering, is uitsluitend afhankelijk van de kracht van de kelim.

Baal HaSulam, The Bright Light

De veelvoud van de namen bestaat alleen met betrekking tot de ontvangers. De eerste naam die onthuld werd, namelijk de oorsprong van de schepselen, wordt Ein Sof genoemd. En deze naam blijft onveranderlijk. Alle beperkingen en veranderingen hebben alleen betrekking op de ontvangers en Hij verlicht altijd en eindeloos vanuit Zijn eerste Naam: ‘Zijn verlangen om goed te doen aan Zijn schepselen’.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 3, “The Matter of Spiritual Attainment”

De veelheid aan Sefirot houdt alleen verband met dat wat de lageren bereiken en het is afhankelijk van hun kwalificatie. Elke Sefira wordt uitsluitend benoemd door de kwaliteit van de inspanning van de mens. Daarbuiten is alles gelijk, want er zijn geen veranderingen in spiritualiteit. Daarom zeggen we van de Sefirot dat zij via het denken absoluut niet bereikbaar zijn. Als men zich afvraagt: “Wat zijn de Sefirot en de niveaus daarin?” antwoorden wij dat ze onbereikbaar zijn, want alles wat wij kunnen bereiken is alleen Zijn verlangen om goed te doen aan Zijn schepselen. We kunnen daarom alleen datgene bereiken wat betrekking heeft op de mens, namelijk de indruk van het Hoge Licht dat aan de schepselen onthuld wordt door de Sefira, maar niet de Sefira zelf.

Rabash, “Letter no. 19”

Evenzo als we een tafel onderzoeken, onze tastzin geeft ons de indruk van iets hards. We onderscheiden ook de lengte en de breedte, dit alles volgens onze zintuigen. Dat betekent echter nog niet dat iemand met andere zintuigen dezelfde ervaringen zal hebben. Een engel zal – als hij deze tafel onderzoekt – deze tafel bijvoorbeeld zien volgens zijn zintuigen. Met betrekking tot de engel kunnen we daarom geen enkele vorm vastleggen, want we kennen zijn zintuigen niet. We kunnen alleen spreken vanuit de ervaring die onze zintuigen ervaren door het Uitbreidende Licht en dat is “Zijn verlangen om goed te doen aan Zijn schepselen”, wat in de realiteit in de handen van de ontvangers wordt ervaren.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 3, “The Matter of Spiritual Attainment”

Al deze voorstellingen en veranderingen beginnen en eindigen alleen bij de indruk die de zielen ervaren.

Baal HaSulam, “Preface to the Book of Zohar,” Item 33

Er vindt helemaal geen verandering in de wereld Atzilut zelf plaats, of de lageren de grote overvloed daaruit nu rijkelijk ontvangen of helemaal niets ontvangen. Het bovenstaande is alleen afhankelijk van de lageren.

Baal HaSulam, Preface to the Book of Zohar,” Item 32

Wanneer het Licht van Malchut neerdaalt en zich over de mensen uitspreidt. In die tijd verschijnt Het aan hen, aan een ieder, zoals Het door een ieder ontvangen, gezien en verbeeld wordt, namelijk alleen in de ontvangers en geenszins in de Sefira Malchut zelf.

Baal HaSulam, “Preface to the Book of Zohar,” Item 35

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: