Een Goed Voorbeeld

Dr. Michael LaitmanVraag: In de samenleving zijn er buitensporig gewelddadige, agressieve kinderen die zelfs hun ouders slaan. Kan het integrale groepsgesprek hen corrigeren?

Antwoord: In zulke gevallen is het noodzakelijk om het niveau van het onderwijs en de moraliteit te verhogen door zulk gedrag in cirkels te bespreken. En er is een goed voorbeeld nodig.

Laat de kinderen praten over de liefde voor hun ouders, over zachtheid. Kunnen zij hun ouders belonen voor wat zij hen gaven in hun vroege kinderjaren en zich dan herinneren hoe hun moeder voor hen zorgde en hun vader bezorgd over hen was? Aan zo’n discussie moeten ook ‘normale kinderen’ meedoen en de agressieve kinderen moeten naar hen luisteren. Vervolgens is het belangrijk om heel voorzichtig te proberen om deze agressieve kinderen in het gesprek te betrekken, zodat het tot hen zal doordringen.

Maar er moet een heel serieuze integratie, sympathie en empathie aanwezig zijn. Als agressieve kinderen zien hoe sterk, serieus en gezond de andere jongeren zijn en merken dat zij met hun ouders een verhouding hebben van liefde, begrip, sympathie en betrokkenheid, krijgen ze een goed voorbeeld van hen.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 12/12/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed