Het Ego Blokkeert De Hersenen

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is op het ogenblik de juiste manier om het publiek van onze generatie te benaderen, is het door middel van het denken of via het hart?

Antwoord: Het zou op beide manieren moeten zijn, maar meer via het hart.

De meeste mensen zijn onderontwikkeld, dit betekent dat het ego hun denken blokkeert. Zo zijn we allemaal. Het ego blokkeert de hersenen van een mens, zijn geest, hij kan niet verder zien dan zijn ego. Het blijkt dat hij in een ellendige situatie verkeert en beperkt is. Hij kan grote, prachtige eigenschappen bezitten, maar het ego weerhoudt hem en laat  niet toe dat ze tot uitdrukking komen.

Als je bijvoorbeeld je controle wilt behouden, blokkeert het ego al het andere. Hoewel je prachtige dingen tot stand zou kunnen brengen, verplicht het sterke verlangen naar controle je om je alleen daarop te concentreren. Dit is een voorbeeld van ons beperkte  vermogen om met onze hersenen te werken. Maar door met het hart te werken, kunnen we de weg naar onze hersenen openen. Dit betekent dat we ons tot het hart moeten wenden er daaraan moeten werken, maar dat is alleen mogelijk door samen te werken met de vrienden en via hen met het publiek.

Mensen moeten op deze manier in ons hart doordringen, zodat wij onze zorg voor hen niet kunnen loslaten. Dan hebben wij hen namelijk in ons opgenomen, zoals het Hogere niveau met betrekking tot het lagere niveau.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 3/18/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed