Ieder Kan Een ‘Mens Van Licht’ Worden

Dr. Michael LaitmanHet Boek de Zohar, ‘Beha’alotcha’, item 88: En de wijzen die zullen schijnen als de schittering van het ‘firmament’ zijn de schrijvers van Kabbalah. Zij zijn degenen die in deze schittering, Het Boek de Zohar genaamd, hun werk uitoefenen.

Hier wordt gesproken over degenen die ernaar streven om Het Boek de Zohar binnen te gaan, dit boek is voor alle generaties van gelijke waarde omdat het – vergeleken met de overige Kabbalah boeken – werd geschreven vanuit het hoge niveau van de voleinding van de correctie. Baal HaSulam bereikte ook de voleinding van de correctie, daardoor was hij in staat om een volledig commentaar op Het Boek de Zohar te schrijven.

Daarom behoort Het Boek de Zohar tot alle generaties en ieder mens die zich ermee verbindt en eruit leert, wordt ‘een mens van Licht’, dit betekent dat hij gaat schijnen zoals de schittering van het firmament. Met andere woorden: zijn eigenschappen worden veranderd zodat het Hogere Licht door hem heen begint te schijnen.

 From the World Zohar Convention 2/5/14, Lesson 1

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed