Hoe Kan Je Jezelf Leren Kennen?

Dr. Michael LaitmanWij kunnen de werkelijkheid en wat daarin gebeurt alleen begrijpen als we vanaf een hoger niveau naar beneden kijken, het is absoluut onmogelijk om de huidige staat waarin een mens zich bevindt te begrijpen. Als ik me in een bepaalde staat bevind die ik niet goed aan kan of begrijp, komt dat doordat de Hogere deze staat van moment tot moment stabiliseert. Alleen door de Hogere te bereiken kan ik mijn huidige ik bereiken. Een mens bereikt zichzelf en de staat waarin hij zich bevindt dus nooit.

Ik bevind me op een bepaald niveau en boven mij is de Hogere die alles wat ik ben heeft gecreëerd: mijn hele innerlijke staat en alle omstandigheden buiten mij, want dat is één kli (vat). Hij heeft me ontworpen en ik ben het resultaat van Zijn handelingen, ik ben door Hem geschapen. Ik begrijp mijzelf niet, ik kan mezelf niet begrijpen en mezelf en mijn werkelijkheid niet bereiken. Dus ik kan nooit de juiste besluiten nemen met betrekking tot deze realiteit. Ik moet ook helemaal geen besluiten nemen over mezelf want dat doe ik zeker verkeerd. Ik heb de eigenschappen niet die mij gemaakt hebben, geschapen hebben, want dit zijn eigenschappen van de Hogere.

Dus als het zo lijkt dat iemand in deze wereld beslissingen neemt, is dat absolute onzin, want het geeft zijn gebrek aan begrip weer. In deze staat lijkt hij op een klein kind dat denkt dat hij iets zelf doet en niet weet dat zijn ouders op enige afstand op hem letten en ervoor zorgen dat hij geen fouten maakt.

Dit betekent dat ik nooit kan weten wat mijn huidige staat is, het huidige niveau waarop ik me bevind, maar ik weet alleen wat zich beneden dat niveau bevindt, de niveaus waarnaar ik kijk zoals de Schepper en zij zijn mijn schepselen. Dus als ik wil bereiken wie en wat ik ben, moet ik de Schepper bereiken. Alleen vanuit die staat zal ik begrijpen en weten wie ik ben.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 2/20/14, Talmud Eser Sefirot

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed