De Naakte Koning

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit The Independent): “Koning Willem-Alexander deelde tijdens een televisie uitzending, namens de regering, aan het Nederlandse volk het volgende mee: de verzorgingsstaat van de 20e eeuw is voorbij.”

“In plaats daarvan is er een ‘participatie samenleving’ in opkomst, waarin mensen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen toekomst en hun eigen sociale en financiële vangnetten moeten creëren, met minder hulp van de nationale overheid.…”

“’De verschuiving naar een ‘participatie samenleving’ wordt vooral zichtbaar in de sociale zekerheid en de langdurige zorg,’ zo las de koning voor tijdens zijn troonrede die bestemd was voor de wetgevende macht, een speech die voor hem door de regering van premier Mark Rutte was geschreven.”

“‘De klassieke verzorgingsstaat van de tweede helft van de 20e eeuw bracht vooral op dit gebied regelingen voort die in hun huidige vorm niet meer kunnen blijven bestaan.’… “

“De koning zei dinsdag dat sommige kosten voor de verzorging van ouderen, faciliteiten voor de jeugd en omscholing na ontslag, nu zullen worden overgelaten aan het lokale niveau, zodat ze beter toegesneden zijn op lokale omstandigheden.…”

“Willem-Alexander zei dat mensen tegenwoordig verwachten dat ze ‘hun eigen keuzes kunnen maken, hun eigen leven willen regelen en voor elkaar willen zorgen.'”

Mijn commentaar: Voor ons ligt of dwang of ontwikkeling via integrale educatie, het pad van lijden of het pad van Licht, zoals Kabbalah ons dat voorspelt.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed