De Top Zal Zonder Voorbereiding Niets Opleveren

Dr. Michael LaitmanWe organiseren nu al meer dan tien jaar lang conventies. Voor de eerste conventie die in Israël werd gehouden, werd het initiatief genomen door de Moskou groep en van daaruit ontwikkelde zich een traditie waarbij vrienden van verschillende landen bij elkaar komen. Op deze manier raken we vertrouwder met onze broeders op de hele wereld.

Maar tot nu toe hebben deze conventies nog niet de vorm die aan het einde zichtbaar zal moeten worden. Een conventie is een grote bijeenkomst, de plaats waar het totale verlangen onthuld wordt, de collectieve intentie en de interactie (Zivug) met het hogere Licht waar wij naartoe getrokken worden.

Wij moeten de komende conventie in St. Petersburg als iets nieuws beschouwen, als de eerste in zijn soort, gekarakteriseerd door een volwassen voorbereiding. We gaan niet naar een festival en ook niet op vakantie met een gemakkelijk, leuk programma. Natuurlijk ben ik niet tegen ‘iets lichts’, maar ik ben wel tegen frivoliteit.

Wij moeten ons buitengewoon serieus voorbereiden op deze gebeurtenis. Dat wil niet zeggen dat we met sombere gezichten moeten rondlopen. Integendeel, het is nodig dat wij elkaar allemaal hoog houden, maar dat wij tegelijkertijd met elkaar voelen dat wij op het punt staan om de krachten te bundelen die nodig zijn voor die alomvattende, speciale Kracht waardoor wij in staat zullen zijn om eenheid met het hogere Licht te realiseren, al naargelang onze gelijkvormigheid met dat Licht, hoe minimaal ook.

Wij willen tenminste een beetje geven van onze kant opwekken, wat door het hogere Licht gecorrigeerd kan worden zodat het de juiste vorm krijgt. Dan zal – na het corrigerende Licht van AB-SAG – het vervullende Licht onthuld worden en zullen wij de Schepper leren kennen, dit alles is bedoeld om Hem vreugde te brengen.

Het belangrijkste wat we in ons moeten bouwen is vertrouwen. Alles hangt van de voorbereiding af en we kunnen – zogezegd – niets doen aan het resultaat daarvan en het resultaat tijdens de actie zelf. Figuurlijk gesproken: je krijgt bij het diner wat je daarvoor hebt klaargemaakt. Er staat geschreven: “Hij die niet heeft gewerkt voor de avond van Shabbat, waarvan zal hij eten tijdens Shabbat?” Daarom wordt het belangrijkste werk niet tijdens de conventie gedaan, maar ervoor.

We hebben nog achttien dagen voor de conventie in St, Petersburg. Er belooft een recordaantal deelnemers te komen. Daarbij vindt deze conventie direct na de conventie in Krasnoyarsk plaats en we hebben nooit eerder zo’n dramatisch verschil gezien tussen de eigenschappen van de kelim (vaten) die door deze twee meetings onthuld worden.

Kort gezegd: ons werk is heel precies werk. We moeten hetzelfde doen als in Krasnoyarsk, maar onder andere interne en externe voorwaarden, in een andere laag van het totale verlangen. Het verschil is ons duidelijk en we begrijpen dat we het moeten neutraliseren. Als het ons lukt om in St. Petersburg dezelfde sfeer te scheppen, dezelfde eenheid, dezelfde transparantie als in Krasnoyarsk, zullen wij beloond worden met een grote onthulling.

Maar ik herhaal: Er wordt van ieder individu en van ons allen samen voorbereidingswerk geëist. Als we een instrument zouden hebben dat het niveau van voorbereiding zou kunnen meten, zou ik het in de conventiehal neerzetten en zou ik alleen de mensen toelaten die aan de eisen voldoen en de anderen naar huis sturen. Het volgende moet voor iedereen duidelijk zijn: als je niet correct meewerkt aan de gezamenlijke inspanning, veroorzaak je schade die naar je terugkomt in dezelfde omvang waarin jij een hindernis bent voor de ander.

Dit is een heel strenge wet. Wij moeten dus allereerst alle deelnemers grondig checken op hun voorbereidingen voor de conventie.

Daarnaast moeten we, vanaf vandaag, voortdurend discussiëren over de komende meeting en materiaal voorbereiden en verspreiden zodat er online een plek voor iedereen ontstaat waar iedereen in verschillende talen vragen kan stellen. Deze vragen zullen we vertalen en beantwoorden. We hebben een comité nodig dat zich bezighoudt met alles wat het framework voor de spirituele voorbereiding voor de conventie betreft. De groepen van St. Petersburg en Moskou zorgen voor de fysieke en organisatorische voorbereiding en geen moeite is hen teveel, daarom moeten wij hen op andere gebieden helpen.

From the Talk About the Convention in St. Petersburg 6/23/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed