Israel Naar Letter En Geest

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘De Natie’: Met schaamte moeten we bekennen dat één van de kostbaarste innerlijke waarden die we tijdens de ballingschap verloren hebben, en tevens de belangrijkste, bestaat uit het verlies van het bewustzijn van onze nationaliteit. De koorden van liefde die de natie verbinden en die in alle naties zo natuurlijk zijn en in oorsprong aanwezig, zijn teniet gegaan en losgeraakt van ons hart: ze zijn verdwenen.

(…) De enige hoop die we koesteren is (…) dat we opnieuw de natuurlijke, nationale liefde, die in ons nog maar als een zwak schijnsel bestaat, ontdekken en ontsteken … Dit is nu het allerbelangrijkste werk.

Allereerst moeten we niet vergeten, dat wij geen natie zijn zoals alle andere naties. Het fundament van de wereld bestaat uit de ’70 naties van de wereld’ (de tien Sefirot maal zeven) die van Zeir Anpin in de wereld Atzilut afkomstig zijn. Het geeft verschillende vormen aan Malchut en zo heeft elke natie typerende eigenschappen die een bepaalde eigenschap van de Schepper vertegenwoordigen. Uiteindelijk verenigen alle naties zich met elkaar in het beeld van Zeir Anpin, de Schepper.

Welke positie heeft Israel in dit beeld? Israel is de intentie, het verlangen ernaar, het activerende element, niet meer dan dat. ‘Israel’ – de betekenis is ‘rechtstreeks naar de Schepper’ (Yashar-El) – moet alle naties van de wereld naar deze vorm leiden. Zij die een punt in het hart hebben, ‘vonken’ van de gebroken Masach (scherm), voeren deze opdracht uit.

Ooit waren wij een unieke natie die van alle andere naties verschilde, met speciale relaties die gebaseerd waren op het principe ‘heb je vriend lief als jezelf’ of op zijn minst gebaseerd op ‘doe anderen niet aan wat je zelf verafschuwt’. Dit kader was al door de groep van Abraham vastgesteld en werd, tot aan de verwoesting van de Tempel, op verschillende niveaus gehandhaafd. In die hele periode leefden we boven de Machsom (barrière), vanuit geven.

Alles welbeschouwd bestaat de voorwaarde voor het bestaan van Israel – waardoor we de Machsom kunnen overgaan en het spirituele leven kunnen binnengaan – uit een goede onderlinge verbinding. Als deze verbinding niet bestaat, heten we in spirituele zin geen ‘Israel’ meer en zijn we niet in het ‘Land Israel’, namelijk in het verlangen dat rechtstreeks op de Schepper is gericht.

Vandaag leven we tussen de naties van de wereld, die ons haten en het is duidelijk waarom. Als de kelim (vaten, verlangens) van het niveau van Atzilut  naar het niveau van de klipot (schillen) vallen, naar de onzuivere werelden BYA, ervaren zij dat ze zich onder de ‘druk van de evolutie’ bevinden die hen noodzaakt om voortdurend vooruit te gaan.

In het algemeen gesproken zijn er Lichten, Lichtvonken en kelim (vaten). De kelim voelen dat zij afhankelijk zijn van de Lichtvonken, namelijk van de mensen met het punt in het hart, zonder hen is het onmogelijk om het Licht te ontvangen. Als resultaat daarvan nemen ze al onze gewoonten over: onze religie, manieren van doen, moraal, wetten, enz. Anderzijds haten zij ons en ontvangen zij van ons niet wat ze nodig hebben. Dat komt doordat zij onbewust iets anders verwachten.

Dit zal zo doorgaan totdat wij aan de naties van de wereld laten zien dat wij serieus van plan zijn om onze opdracht in de praktijk uit te oefenen. Dan zullen wij weer de natie Israel zijn die in het Land Israel woont en haar opdracht met betrekking tot de 70 naties van de wereld vervult. Want juist zij zijn de ‘scheppingsmaterie’ die gelijkvormigheid met de Schepper moet bereiken.

Wij zijn een Masach, een intentie, de eigenschap van Bina, terwijl het grootste deel Malchut is. De juiste combinatie en samenwerking tussen ons en de naties van de wereld, is de basis voor onze vooruitgang naar het Doel van de schepping. De natie Israel kan niet bestaan zonder de naties van de wereld. Wij moeten saamhorigheid en correctie bereiken, dat hangt niet van de wereld af, maar van de manier waarop wij handelen: in overeenstemming met de tijd en de huidige voorwaarden die wij hebben te vervullen.

 From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 4/15/13, “The Israeli Nation”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed