Disseminatie: Voor Een Ieder Naar Vermogen

Dr. Michael LaitmanVraag: Nu we tijdens de conventie het volgende niveau bereikt hebben, zal het werk in de groep dieper en krachtiger worden, wat zal er hierbij op het gebied van de disseminatie voor de 99% gebeuren?

Antwoord: We moeten ons actief bezig houden met disseminatie. Degenen in de groep die van mening zijn dat zij kunnen dissemineren, moeten er actief in zijn. Zij kunnen games bedenken, allerlei materiaal schrijven en er actief mee bezig zijn. Dat betekent dat mensen in de groep hun commitment moeten verdelen, iedereen moet iets doen om de 99% van dienst te zijn. Er zijn mensen bij die zich onder het publiek kunnen begeven.

Vaak kunnen vrouwen dat beter dan mannen: zij roepen geen weerstand op, veroorzaken geen onrust of wantrouwen en door hen ontstaan maar weinig problemen.

Ik denk dat iedereen die het kan, gelegenheid moet krijgen om in disseminatie te werken. Maar je moet iemand niet dwingen als hij er tegenop ziet, geen innerlijke basis heeft om met publiek om te gaan of zich daarvoor niet geschikt vindt. Les geven is nu eenmaal een talent en een mens moet dat in zich hebben. Natuurlijk kan je het leren, maar ook dan heb je daarvoor een al aanwezige basis nodig.

Maak duidelijk in de groep wie zich echt met disseminatie bezig kan houden en investeer in hen. Doe dat niet bij degenen die het niet kunnen. Dwing hen niet. Zij kunnen helpen, van alles regelen en zo van dienst zijn, dat is ook belangrijk en essentieel werk en het is niet minder waardevol dan ander werk. Je moet je serieus opstellen naar de mogelijkheden die je hebt en ze niet inperken.

From “A Virtual Lesson on Fundamentals of Kabbalah” 9/23/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed