“80% Van Het Goud Dat De Wereld Bezit Bestaat Niet”

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Wealth Wire): “Chris Powell, Secretaris en Penningmeester van het Gold Anti-Trust Action Committee, heeft aan Bernie Lo,‘s nachts op CNBC Asia, verteld dat de centrale banken de goudmarkt blijven manipuleren, omdat ze geïnteresseerd zijn in de ondersteuning van staatsobligaties en de dollar en de rente laag houden. Powell waarschuwt voor ‘papieren goud’ en zegt dat wij “proberen om investeerders ervan te overtuigen dat zij, als ze goud aankopen, er beter voor kunnen zorgen om aan echt goud te komen: het edelmetaal.”

“Men moet geen ‘papieren goud’ kopen en dat binnen het bankwezen houden.” Hij zegt dat er een enorm tekort aan goud is dat niet gedekt wordt en hij schat in dat misschien wel “75% tot 80% van het goud, dat de wereld denkt te bezitten, niet bestaat en alleen een claim is op ongemunt goud, waarvoor in principe de centrale banken garant staan.”

“Met betrekking tot de prijs heeft Powell gezegd, dat hij geen voorspellingen doet, maar dat hij zich afvraagt “wat de waarde of de prijs van het goud zal zijn als de wereld ooit ontdekt, dat 80% van het goud dat men denkt te bezitten, niet bestaat.”

“Er zijn dan waarschijnlijk niet genoeg nullen in de wereld om achter de goudprijs te plaatsen.”

“Powell zei, dat kopers goud ‘tastbaar’ in bezit moeten houden of in een vorm, waarin het buiten het bankwezen beschikbaar is.”

Mijn Commentaar: Zo gaat het als mensen willen sterven voor metaal! Er zijn zoveel luchtbellen om ons heen en er is maar één mogelijkheid om ze weg te blazen: door integrale educatie en opvoeding te introduceren. Dit zal in mensen de juiste houding naar zichzelf en naar de wereld creëren, en het zal ons in staat stellen om opnieuw de onderlinge verhoudingen vorm te geven evenals onze houding ten opzichte van waarden: persoonlijke waarden (voedsel, seks, en familie) en sociale (rijkdom, macht en kennis). De juiste combinatie hiervan in ieder van ons, zal een mogelijkheid scheppen voor het functioneren van onze eenheid als tandwielen in een integraal mechanisme, één gemeenschap waarin iedereen zich vervuld voelt en niet tekort gedaan door anderen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: