Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 3

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alles Is Vooraf Bepaald

Alle inspanningen van de Leraar moeten erop gericht zijn de studenten niet aan zich te binden, maar hen onafhankelijk te maken, zodat zij helemaal niet naar hem kijken, maar zich via hem tot de Schepper wenden. Een student moet leren om gelijkvormig te worden aan de Schepper, niet aan de Leraar.

Heel onze ontwikkeling is feitelijk een soort imitatie van de Schepper. In de mate waarin onze eigenschappen en daden lijken op die van de Schepper, brengen we hem vreugde.

Baal HaSulam: “De Betekenis van Conceptie en Geboorte”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed