Van De Verticale Macht Naar De Ronde Tafel

Dr. Michael Laitman

Vraag: Ik denk, dat de macht niet behoort te komen van de regering, maar van de mensen die de regering terzijde staan bij het corrigeren van besluiten.

Antwoord: Dat is natuurlijker in de Wijsheid van Kabbalah en voor de nieuwe wereld. Wij zitten in de overgangstijd van egoïstische verhoudingen naar het “ronde”, globale systeem. De wereld is nu verbonden in alle delen en neemt daarin een altruïstische vorm aan. Dit leidt tot het afschaffen van politieke macht, en daarom weet men niet meer, hoe men het land moet besturen en leiding moet geven aan het volk. De oorzaak ervan is, dat de regering een lijn is, die van boven naar beneden reikt, verticale macht, gesteund door militaire kracht en geld.

Het oude patroon is aan het verdwijnen en mensen beginnen plotseling de straat op te gaan met verschillende eisen. Ze worden door de natuur hiertoe aangezet: de verlangens van de mensen zijn verenigd in “cirkels”, en vandaag de dag worden ze sterker, tastbaarder en duidelijker. Deze signalen zullen we over de hele wereld gaan tegenkomen.

Dit is de natuurlijke loop der dingen en er is niets aan te veranderen. Mensen zullen een nieuwe orde eisen, zonder zelfs te weten wat dat eigenlijk is. Er zullen rellen ontstaan. Regeringen die heersen vanuit macht en geld zullen vallen en mensen zullen in opstand komen, omdat ze veranderingen willen zien. Wij wijzen de weg in deze tijd.

Er bestaat maar één oplossing: wederzijds garant staan. Mensen moeten nog “de macht in handen nemen”. Maar hoe zullen ze dat doen? Hoe zullen ze de fouten van de vorige regering vermijden en een nieuwe weg vinden? We moeten ons met elkaar verenigen om de “ronde”, globale, integrale wereld te ontdekken. De methode van eenwording is in handen van de Kabbalisten en we moeten opschieten om problemen en lijden te voorkomen, wat zich nog kan voordoen.

Als Europa, bijvoorbeeld, al wist en begreep hoe zich te verenigen en er geschikte acties voor zou ondernemen, zou het zichzelf in de hand kunnen houden. Maar in plaats daarvan is de Europese Unie op weg naar een instorting.

From the Daily Kabbalah Lesson 8/19/2011, “One Law”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed