Laten We Licht In Het Systeem Brengen

Dr. Michael Laitman

Baal HaSulam, “De Natie”: We weten zeker, dat Israel niet alleen is en dat er te midden van ons mensen zijn, die op zoek zijn naar de harten en een succesvol systeem kunnen aanreiken, dat alle partijen in de natie bijeen zal brengen. Uit ervaring hebben we geleerd, dat juist die mensen in een hoek zitten, zonder dat er naar hen geluisterd wordt.

Vraag: Over wie spreekt Baal HaSulam als hij schrijft: “zij die op zoek zijn naar de harten”?

Antwoord: Over ieder die er belangstelling voor heeft om aan een open discussie deel te nemen en die een integraal, globaal systeem wil opzetten, dat de hele natie zal omvatten. Zulke mensen zien we graag. Laten we ons verenigen en beginnen met samenwerken.

Zodra we ons verenigen om ten minste een beginfase van het programma samen te stellen, zullen er, vanaf die dag, duidelijke veranderingen ten goede optreden. In onze eenheid is al een spirituele kracht aanwezig en die zal onmiddellijk gaan werken. We zullen dit in de praktijk zien.

Dan zullen mensen op een nieuwe manier gaan denken en gaan begrijpen wat er aan de hand is. Ze zullen voelen hoe de stand van zaken is en op een andere manier naar de wereld gaan kijken. Zo werkt het Licht.

Nu zijn we niet in staat om ook maar iets voor elkaar te krijgen, omdat de wereld door een globaal systeem bestuurd wordt. Maar als je er een beetje Licht in brengt, zul je zien hoe het op een positieve manier geactiveerd wordt. Het enige wat we hebben te doen, is ons verenigen en aan de ronde tafel gaan zitten.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/14/11, “The Nation”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed