Voorbereiding Voor Het Lezen Van Het Boek De Zohar

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat kan ik overdag doen om mezelf voor te bereiden op de ochtendlessen, vooral voor het lezen van het Boek De Zohar, om zo maximale resultaten te verkrijgen?

Antwoord: Het is wenselijk voor een mens om altijd een boek met geselecteerde passages uit De Zohar of Kabbalistische uitspraken bij zich te hebben. Wanneer iemand gedurende de dag kan luisteren naar een opgenomen les, laat hem die dan beluisteren, als hij kan lezen, laat hem lezen en als hij alleen maar kan denken, laat hem denken.

Er zijn mensen die niet kunnen lezen, luisteren of denken over spiritualiteit op het werk, omdat hun werk hen volledig in beslag neemt en heel soms keren ze terug naar de intentie. Zo zijn er verschillende situaties.

Rabash placht altijd te zeggen, dat het wenselijk is om een eenvoudige fysieke baan te kiezen, waarvoor geen mentale of emotionele inspanningen nodig zijn. Maar vandaag de dag hebben we nauwelijks banen als deze. Daarom moet iemand een vast tijdsschema opstellen, bijvoorbeeld: zich ieder uur los maken van zijn werk en dan vijf minuten een verbinding maken met spiritualiteit.

Ieder mens moet proberen om al het mogelijke te doen in de situatie, waarin hij zich bevindt. Uit deze inspanningen bestaat zijn inzet.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 6/22/2011, The Zohar

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed