Nul Kan Ook Oneindig Zijn

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom vragen we ons, na zoveel jaren studie, nog steeds af wat het doel ervan is? Betekent dit, dat we steeds weer bij het begin beginnen, bij het nulpunt?

Antwoord: Nee, elke keer beginnen we bij een steeds groter “nulpunt”! Het egoïstische verlangen groeit immers voortdurend, evenals ons begrip dat doet. Onze verlangens worden duidelijker omlijnd en helderder en op die manier wordt ons “nulpunt” steeds dieper en beter gedefinieerd.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/15/2011, Writings of Rabash

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed