De Onthulling Van Kabbalah Aan De Wereld: Ten Goede Of Ten Kwade?

In Kabbalistische boeken zien mensen het hogere systeem dat de wereld controleert. Door echter zowel de Wijsheid van Kabbalah als religies toe te passen, hebben mensen allerlei misvattingen ”geconstrueerd”, al naar gelang hun persoonlijke smaak: onderricht in mystiek, filosofie en andere theorieën die aan universiteiten bestudeerd worden. Artikelen over demonenleer en magie worden in filosofielessen ter sprake gebracht.

Door Kabbalistische benamingen en termen over te nemen, maar niet de essentie daarvan, raakten mensen alleen maar verward en dachten ze, dat ze begrepen wat er besproken werd. Dit betreft ook anti-semieten die een structuur hebben opgezet met behulp van ongezonde beginselen. Mensen die aanhangers waren van Hitler’s politieke partij bestudeerden deze kwesties nauwgezet en probeerden te bewijzen, dat al het kwaad in de wereld vernietigd zou kunnen worden door de Joden te vernietigen. Daarom schrijft Baal HaSulam in zijn artikel “Messiah’s Horn” dat een te vroege onthulling van Kabbalah rampen zou veroorzaken voor Israël.

Laten we het eens in een breder perspectief bekijken. Elke cultuur op de wereld is op religie gebaseerd. Ongeveer 200 jaar geleden waren er geen “gewone” boeken: muziek, kunst, alles was gebaseerd op geloof. Als de Wijsheid van Kabbalah zich niet in verschillende vormen aan de wereld bekend had gemaakt, zou de mensheid nog in dat stadium verkeren. Werkelijk, waar kan anders ontwikkeling vandaan komen? De mens kan niet door zichzelf tot ontwikkeling komen.

Maar doordat de Kabbalistische kennis “uitlekte”, kwam de mensheid “tot bloei” en ontwikkelde zich een explosie van verkeerde geloofssystemen. Dit bracht Israël veel narigheid.

Vraag: Maar Baal HaSulam schrijft ook dat Kabbalah werd onthuld volgens de Wil van de Schepper. Hoe zijn deze dingen met elkaar te combineren?

Antwoord: Zeker, alles gebeurt naar Zijn Wil. Hij stelde een absolute wet vast, waaraan je je hebt te houden, anders sla je een slecht pad in. En het verschil tussen beide paden bevindt zich in jou, niet in de Schepper. In Hem is geen enkele verandering. Alleen omdat je zelf slecht bent, ervaar je Zijn houding als slecht.

De onthulling van Kabbalah aan de wereld berokkende de natie Israël veel schade. Maar als men anders had gehandeld, beter, zou Kabbalah niet aan de naties van de wereld bekend zijn geworden en zij zouden Israël niet op deze manier behandeld hebben. Uiteindelijk zijn de harten van hen die regeren in de Handen van de Schepper.

Alles in de wereld gebeurt met betrekking tot degenen die een keuzemogelijkheid hebben. Maar als een mens die mogelijkheid niet heeft, kan hij niets doen en wordt hij voortgedreven door het collectieve lijden.

From the Daily Kabbalah Lesson 6/17/2011, “Messiah’s Horn”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed