De Laatste Teleurstelling Vóór Een Vreugdevolle Ontmoeting

Dr. Michael Laitman

Als de Schepper ons lijden stuurt is het Zijn manier van aanwijzingen geven aan ons, dat we niet regelrecht genot zullen kunnen ontvangen. Het Doel van de schepping was immers om de mens aan de Schepper gelijk te maken, even volmaakt als Hij, en niet om slechts een ontvanger te worden!

Alleen zij die behoren tot het levenloze, plantaardige en dierlijke niveau, ontvangen van Hem eenvoudigweg niet meer dan wat zij nodig hebben “om te leven”. Maar de mens, Adam, betekent “gelijkvormig aan de Schepper” (Dome). Daarom leven de niveaus van het levenloze, plantaardige en dierlijke gewoon hun leven en al het lijden, dat zij soms ondervinden, is de fout van de mens die zijn Doel niet realiseert.

Wat de mens betreft, hij lijdt altijd …. Hij is niet in staat om zichzelf te vervullen en zijn hele ontwikkeling bestaat uit de voortdurende groei van het verlangen om genot te ontvangen, een verlangen dat steeds groter en duidelijker wordt en de mens dwingt tot het voortdurend najagen van nieuwe vormen van vervulling.

Hij hoopt steeds, dat hij op het punt staat om vervulling te ontvangen, maar elke keer staat hij weer met lege handen. En tenslotte is hij volledig teleurgesteld en begrijpt hij plotseling, dat hij niet langer op dezelfde manier verder kan gaan! Hij gelooft niet langer dat hij in staat is om ook maar iets in zijn leven te bereiken vanuit zijn egoïstische benadering en het voortdurend najagen van genot.

Dit alles was van tevoren zo geregeld, met de bedoeling de mens om te laten keren en hem – in plaats van het zoeken naar een manier om zijn verlangens te vervullen – te laten zoeken naar een wijze om de vorm van het Licht te verkrijgen, de vorm van de Gastheer, dat wil zeggen: in plaats van het Licht te willen hebben, de Eigenschappen ervan te willen ontvangen – de Eigenschappen van de Schepper.

Maar de vorm van de Gastheer, de vorm van de Gever, moet zich kleden in het verlangen van het schepsel. En het verlangen om te geven, deze gevende vorm die zichzelf kleedt in het verlangen om genot te ontvangen, wordt daarom het “scherm” genoemd en het “Omgevende Licht”. Dit is de nieuwe, niet-egoïstische benadering die de mens moet bereiken als hij eenmaal volledig teleurgesteld is in de mogelijkheid om zichzelf egoïstisch te vervullen.

Hiervoor moet hij zijn benadering van het leven volkomen veranderen en in plaats van genot na te jagen, het beeld van de Schepper najagen, dat zich in hem wil kleden. Dan zal het verlangen om genot te ontvangen, waarvan het egoïsme nu beperkt is en dat zichzelf nu heeft voorzien van een scherm en het Omgevende Licht, dezelfde vorm verkrijgen als de Schepper: het verlangen om te geven. En dan zal het Hogere Licht zich hullen in het egoïstische verlangen, in de vorm van geven, van de mens uit naar de Schepper toe gericht.

Daar, in het verlangen om genot te ontvangen, in de mens zelf, zal hun ontmoeting plaats vinden: de ontmoeting tussen de mens en de Schepper. En daarom wordt de Schepper “Boreh” (“Kom en Zie”) genoemd. Uiteindelijk ontdek je Hem in jezelf en nergens anders.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/8/2011, Writings of Rabash

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed