Moet Je De Hogere Macht Veranderen Of Jezelf Transformeren?

Dr. Michael Laitman

Een gebed is iemands verbinding met de Hogere Macht die alleen zijn of haar waarneming ervan uitdrukt. Er zijn mensen die bidden om te vragen een beter leven te krijgen in deze wereld en er zijn mensen die bidden voor een beter leven in de toekomstige wereld en er zijn degenen die niet bidden en niet geloven in een Hogere Macht.

Toch denken ze na over hun toekomst en elke gedachte erover wordt beschouwd als een gebed. Maar aan wie ik vraag is echter een heel andere kwestie. Is het de natuur, het lot, iets dat ik niet ken, mijn toekomstige staat, of een Hogere Macht, Die me vandaag slecht gezind kan zijn en morgen goed en hangt dat af van mijn vraag?

Een gebed is de actie die ik onderneem met betrekking tot een later moment, in de hoop om een bepaalde situatie te bereiken, wat betekent dat dit begrip verschillende staten omvat, maar elk ervan is verdeeld in twee delen, afhankelijk van tot wie ik bid: Is het iemand die verandert en die ik ertoe kan dwingen om te veranderen?

Dat is zo wanneer mensen beginnen te zoeken naar verborgen manieren om controle te krijgen over de Hogere Macht, zodat Deze vriendelijker zou worden en de huidige werkelijkheid en de wereld zou veranderen. Deze hoop om de Hogere Macht om te kopen is de basis voor alle mystieke en religieuze zoektochten. Iemand van deze wereld die vanuit zijn of haar egoïsme leeft, denkt dat dit mogelijk is.

Er is echter een andere, zeer zeldzame aanpak, die zegt dat de Hogere Macht niet veranderd kan worden, maar dat je moet weten hoe je jezelf moet veranderen met de hulp van de krachten die door de natuur in je zijn geprogrammeerd. Het is de methode van Kabbalah die tegengesteld is aan alle andere methodes.

Het maakt niet uit of iemand denkt dat er één God is of velen, zich voorstelt dat hij met de natuur te maken heeft of met enige andere Hogere Macht. Wat van belang is, is zijn houding ten aanzien ervan.

Zoekt hij de krachten van de natuur om ze te gebruiken om zichzelf te transformeren om zo de gekozen bestemming te bereiken, wat betekent dat alles alleen van hem afhangt en van zijn verbinding met deze Kracht? Of zoekt hij buiten zichzelf en probeert hij de Hogere Macht te veranderen, zoekt hij toenadering tot de Hogere Macht om te proberen Deze te gebruiken voor zijn persoonlijk voordeel, zodat Deze hem beloont, waarbij het gaat over zijn verlangen om de hele wereld te veranderen en te profiteren van alles wat er is?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed