Hoe Kunnen We Ons Lot Veranderen?

Dr. Michael LaitmanIn de wijsheid van Kabbalah bestuderen we de Hogere Wereld, hoe de hele schepping is gemaakt en welke krachten onze stoffelijke wereld bereiken. In de Hogere Wereld zijn er krachten, terwijl er in de fysieke wereld objecten zijn die erdoor beïnvloed worden en er de producten hiervan zijn.

De hogere krachten worden “wortels” genoemd en de lagere krachten (degene die zich in onze wereld manifesteren) “takken.” Er is beneden onze wereld verder niets meer en er is niets wat erger is. Het is goed hoe het is.

Alles wat er met ons gebeurt treedt op onder de invloed van de krachten die naar ons neerdalen van de Hogere Wereld, van de wortels. Er is niets in onze wereld dat niet afkomstig is van Boven. Daarom is het zinloos om iemand de schuld te geven van iets: elkaar, andere naties, de overheid en de natuur, omdat alles bestuurd wordt door de hogere krachten, van Boven naar beneden. Als we op een logische en realistische manier naar het hele beeld kijken, zullen we zien dat alles van Boven komt.

Het blijkt dat elk probleem dat we tegenkomen, het maakt niet uit wat het inhoudt, alleen opgelost kan worden als we stijgen naar het niveau van deze hogere krachten en we deze beginnen te beïnvloeden. Zo zullen we in staat zijn om verschillende invloeden naar onszelf toe te trekken. Dat betekent, we zullen niet beïnvloed worden door de eerste krachten, maar eerder door een of ander soort afgeleide kracht en het effect dat in ons is ingeprent. Alleen op deze manier zullen we veranderingen in onze wereld teweeg brengen en door geen andere middelen.

We hebben in de loop van duizenden jaren geprobeerd ons lot te beïnvloeden door allerlei methodes en praktijken toe te passen. En we zien dat het niet de moeite waard is. Het heeft voor ons geen zin om een verzoek te doen aan de Schepper. Hij (iemand die we ons verbeelden als de Schepper) hoort ons niet. En geen van onze acties in deze wereld produceren enig resultaat. Uiteindelijk loopt alles toch zoals het bedoeld is.

Wij, die lang genoeg in deze wereld leven, zien dit alles heel duidelijk; daarom kunnen we instemmen met de wijsheid van Kabbalah die bepaalt dat er op het niveau van onze wereld voor niets een oplossing is. Onze wereld is het effect en alle oplossingen zijn op het niveau waar besluiten worden gemaakt: in de Hogere Wereld.

Dus, met name in onze tijd, nu de mensheid, die bij de integrale, wereldwijde crisis is aangekomen, realistisch met een serieus probleem wordt geconfronteerd en alles wat er met ons beneden gebeurt al een deel is van dit integrale beeld, alleen in deze situatie zullen we de mogelijkheid ontvangen om deze algemene krachten te beïnvloeden door samen te komen.

In wezen moeten we maar één enkele kracht beïnvloeden, omdat er alleen één hogere kracht is, die zich gewoon splitst in meerdere subkrachten, de individuele krachten die op ons van invloed zijn.

From Lesson 5 Berlin Convention 1/29/2011

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed