Hoe Verbinden Grote Kabbalisten Zich Met Ons Vanaf Een Hoog Spiritueel Niveau?

Dr. Michael LaitmanEen vraag die ik ontving: Baal HaSulam schrijft dat hij de Schepper heeft gevraagd om hem van een hoger spiritueel niveau naar een lager niveau te brengen, met de bedoeling om Kabbalah aan de mensen te geven. Wat betekent dit?

Mijn Antwoord: Om Kabbalah aan de mensen te geven, moet iemand zich op het hoogste niveau bevinden, maar tegelijkertijd in staat zijn om af te dalen naar de laagste niveaus om alles wat nodig is over te brengen aan anderen. Wanneer ik een leraar uitzoek voor mijn kinderen, dan neem ik geen schooljongen maar een gekwalificeerde pedagoog, ook al hoeft hij hen alleen het alfabet maar te leren. Omdat hij zich dichter bij de bron van het Licht bevindt.

Dus als een Kabbalist vraagt om een verlaging van zijn spiritueel niveau, betekent dit niet dat hij het weigert want dit zou het weigeren van het geven aan de Schepper betekenen. Hoe hoger iemand zich op de spirituele trede bevindt, hoe groter het geven aan de Schepper is.

Echter om te schenken aan de lagere is hij bereid om een extra Partzuf Searot (haar) te creëren. Maar op hetzelfde moment daalt hijzelf niet af, wat ongeveer gelijk is aan een volwassene die met een kind speelt en zich als een kind gedraagt. Wanneer hij van zijn niveau afdaalt, verliest hij niets. Het is alleen maar ten opzichte van de lagere en dat hij in staat is om contact met hen te leggen.

In de spirituele wereld is het moeilijk om een niveau te bereiken omdat het een opwaartse tegenovergestelde beweging is richting de Schepper. Iemand moet zich verbinden met de ongecorrigeerde verlangens en de correctie de voorkeur geven boven de ontwikkeling van iets dat hoger is. Dit vereist een opname in het algemene schema van de verbinding van de zielen: Iemand moet het belang van de correctie voelen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed