Spirituele Fusie

clip_image001In spiritualiteit, is “wederzijdse omvatting” een handeling die uitgevoerd wordt door een kracht die van de Schepper afkomstig is. Ook al stemmen onze eigenschappen zich op elkaar af, geschiedt de wederzijdse omvatting niet buiten ons om, aangezien het onmogelijk is om het op ons niveau uit te voeren. Ik kan niet twee eigenschappen nemen en ze samensmelten op een plaat op de tafel voor me. Ik moet ze verheffen naar de bron waar ze zich in één kunnen verenigen binnen de Schepper in. Ik kan aan hun wederzijdse omvatting daar werken.

Mijn verlangen om deze eigenschappen samen te voegen is hier in deze wereld. Echter om hun wederzijdse omvatting voor elkaar te krijgen, moet ik ze naar de wortel van een bepaalde gradatie verheffen (Keter) en ze verbinden met de plek waar ze als één geheel bestaan. Dit is geen materiële vereniging waar een aantal atomen zich in een molecuul verenigt en een massa creëren door middel van een chemische reactie. 

Bij een spirituele vereniging blijft er niets over van de linker en de rechterlijn. De middellijn is een volkomen nieuwe entiteit. Het bestaat niet gedeeltelijk uit de linkerlijn en gedeeltelijk uit de rechter. In plaats hiervan, produceert de wederzijdse inclusie een nieuwe eigenschap die voorbij gaat aan de eigenschappen waar het uit gemaakt is.

Het verlangen om te genieten (dat zich met het scherm verbindt) en het Weerspiegelde Licht (de intentie omwille schenking te werken) worden weergegeven als een verlangen beneden en een scherm boven (de intentie om te schenken), alsof de intentie en het verlangen apart bestaan. Ze worden weergegeven alsof ze twee verschillende bestanddelen zijn en niet één geheel.

Echter wordt deze uitleg alleen op deze manier weergegeven als we de terminologie van onze wereld gebruiken. In de spirituele wereld, worden de intentie en het verlangen gedwongen om volkomen onafscheidelijk te zijn, volkomen met elkaar verweven, en vermengd binnen elk ander. De intentie kan een verlangen volledig veranderen door het te gebruiken omwille van de schenking of omwille van het ontvangen.

Daarom is het werk dat we op de “derde dag” doen gelegen in het vermengen van de twee en het bouwen van één gemeenschappelijk lichaam. Elke persoon doet het innerlijke werk van het verenigen van zijn eigenschappen van de rechter en de linker kant in één geheel in de middellijn, waarbij hij zich als resultaat op de Schepper afstemt. De oorsprong van alle deze aan elkaar tegengestelde dingen is tenslotte in Hem gelegen, waar ze alle in eenheid bestaan. Dit is waarom er op de derde dag, voorafgaand aan het stijgen naar de Schepper, een spirituele eigenschap die tegenovergesteld is aan de Schepper er onthuld werd, wat de spirituele dood is van verlangens zoals Shachem.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed