Kabbalah Is De Wetenschap Van De Correctie Van De Wereld

the-third-temple-and-the-coming-of-the-messiahEen vraag die ik kreeg: Twee maanden geleden benaderde mijn Rabbijn mij met de vraag een lezing over Kabbalah te geven voor onze gemeenschap tijdens de wekelijkse dienst. Gewoonlijk wonen 10 tot 15 mensen deze bij. Wij zijn een kleine Gereformeerde Tempel in Noordoost Pennsylvania. Kunt u me hierover raad geven?

Mijn antwoord: Houdt de lezing en vertel ze dat Kabbalah de wetenschap is van de correctie van de wereld. In deze tijd ontdekt de wereld hoe incorrect zij is, en daarom wordt Kabbalah nu voor het eerst in de geschiedenis onthuld. Alles wat er in het verleden over Kabbalah is gezegd was een leugen, maar niemand wist dit, want de Kabbalisten zwegen erover.

De eerste mens die dit openbaarde was Baal HaSulam. Voor hem spraken de Chassidische Joden al over persoonlijke correctie, maar zij zeiden weinig en dan nog in verhulde vorm. In plaats van zich te richten op innerlijke correctie, hielden de mensen zich bezig met uiterlijke handelingen en rituelen.

Kabbalah werd in het Oude Babylon geopenbaard door Abraham met het doel de mensheid te corrigeren. In die tijd wist de mensheid dat zij een eenheid vormde maar toen gingen zij uiteen en verbraken de band. Tegenwoordig wordt deze verbinding weer onthuld, op wereldwijde schaal, en moeten mensen dat wel begrijpen, ofwel door de erkenning ervan, ofwel door lijden. Vervolgens zullen ze Kabbalah gebruiken om het egoïsme van de mensheid te corrigeren.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: We Have to Reveal the Magnificence of the System We’re In
Laitman.com Post: The Revelation of the Creator Is Happening Here and Now
Laitman.com Post: We Must Choose – Will We Study Our Global Reality or Go to War?
Talk: “Disclosure of the Wisdom of Kabbalah”
Interview: “The Reasons behind the Financial Crisis”
Baal HaSulam Article: “Disclosing a Portion, Covering Two”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed