De Crisis Zal Iedereen Inhalen

crisisTwee vragen die ik ontving betreffende de financiële crisis:

Vraag: Wat zal er gebeuren met de Amerikaanse kapitaalmarkt? Is er enige kans op herstel?

Mijn Antwoord: Het herstel zal niet snel gaan. Omdat we een verandering ondergaan in ons bewustzijn, in plaats van onder te gaan, zal de mensheid zijn algehele wereldvisie veranderen; in plaats van het zorgen voor ons lichaam, zullen mensen hun tijd besteden aan zorg voor hun spirituele vervulling.

Er is geen terugkeer mogelijk om het verleden te herhalen. Of we nemen het “Pad van het Lijden” en treden binnen in een periode van schokken die de Natuur ons brengt totdat we ons aan de rand van uitsterven bevinden, terwijl een klein deel van de mensheid diegene die alle zielen in zich opnemen) het spirituele doel van de mensheid bereikt.

Of we accepteren de Kabbalistische methode en herstructureren onze levens volledig volgens de methode. In dat geval, zal de planeet ons koesteren en stoppen met straffen door middel van natuurlijke en sociale crises. Dit noemt men: “Het Pad van het Licht”.

We moeten begrijpen dat de crisis in de bankwereld, die al is opgevolgd door een economische crisis zal uitgroeien tot een sociale crisis en vervolgens in een ecologische (water tekorten, voedseltekorten binnen de komende 10 jaar) en daarna in een militaristische (nazisme) en zo verder tot de mensheid volledig wreed en verwoest zal zijn. Als alternatief kunnen we de Kabbalistische methode gebruiken om onze egoïstische natuur te corrigeren. Er is geen andere methode, bij alle andere methoden ontbreekt de Hoogste Kracht, die ons creëerde en vandaar de mogelijkheid heeft ons te corrigeren.

Vraag: Iedereen praat over de crisis maar voor mij is het moeilijk dit persoonlijk te voelen. Wat kan ik doen om in deze groeiende zorg te participeren.

Mijn Antwoord: De crisis zal iedereen inhalen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Schepper Zal Iedereen Te Pakken Krijgen
Laitman.nl Artikel: De VS Markt – Een Kans Op Herstel
Interview With the Future – “The Power of A Directed Desire”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed