De Voedselcrisis Herinnert Ons Aan de Voorwaarde Die De Thora Stelt: Verenigt U Of Gaat Ten Onder

remindsNieuwsbericht (van Commodity Online): “De voedselcrisis veroorzaakt 1 miljard hongerigen!” Het rapport over honger van de FAO, de Toestand van de Voedselvoorziening in de Wereld van 2008, constateert dat de overgrote meerderheid van de hongerigen in de ontwikkelingslanden wonen: 65% van hen woont in slechts zeven landen: India, China, de Democratische Republiek Congo, Bangladesh, Indonesië, Pakistan en Ethiopië.

Mijn commentaar: Door onze wereldwijde egoïstische houding tegenover elkaar (van onderlinge haat), kunnen we niet meer dan eenvijfde deel van de mensheid onderhouden. Alle anderen zullen moeten sterven. Maar als we onze egoïstische relaties veranderen in die van :”Bemin uw Naaste als Uzelf”, dan kan de planeet veel meer mensen voeden dan er nu leven.

“Verenigt U of Gaat ten Onder” – is de voorwaarde van “Wederkerige Garantie“, die door Mozes aan zijn volk werd verkondigd op (tegen) de Berg Sinaï (in het Hebreeuws komt Sinaï van het woord haat): “Ofwel zullen jullie je verenigen tot een enkel geheel en voor elkaar garant staan, ofwel zal deze plaats, onder de berg van jullie egoïsme, jullie graf worden.”

Kabbalah legt uit dat alles wat in de Thora is geschreven voor ons is bedoeld, voor onze generatie. Wij zullen het hele Bijbelse verhaal zelf moeten actualiseren!

Vraag: Enige jaren geleden hebben de Europese landen zich verenigd tot een economische zone. Nu willen de Latijns-Amerikaanse landen hetzelfde doen. Versterkt of verzwakt een dergelijk verbond deze landen onder de huidige omstandigheden?

Mijn Commentaar: Als het verbond niet ten koste van anderen gaat, en bovendien, als het wordt aangegaan met het doel de weg vrij te maken voor toekomstige vereniging op wereldschaal, dan zal het ze versterken. Maar als de vereniging privé is, en de ene groep tegenover de andere stelt – dan zal het de mensen die dat doen vernietigen!

In de toekomst zal de wereld niet één enkel land hoeven te worden; er zullen vele landen en naties zijn, elk met zijn eigen cultuur. Maar de relaties ertussen zullen harmonieus en vriendschappelijk moeten zijn. Net zoals in een lichaam de delen verschillen van elkaar, maar elk deel precies is wat de andere delen nodig hebben.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Specific, Practical Measures to Combat the Crisis
Laitman.com Post: Will Countries Be Able to Work Together to Save the World from the Crisis?
Kabbalah Today Article: Mankind’s Growing Hunger
Lesson on the Article: “One Law”
Baal HaSulam Article: “The Last Generation”

icon for podpress  Attitude [03:10m]:  | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed