Iedereen Moet Op De Hoogte Zijn Van Kabbalah

chileDrie vragen die ik ontving betreffende uitleg Kabbalah:

Vraag: We verspreiden Kabbalah aan mensen die een punt in het hart hebben maar hoe bereiken we de rest van de wereld?

Mijn Antwoord: Iedereen moet van de Kabbalah afweten. Toch is ieder persoon vrij om dit voor zichzelf te kiezen, en in welke mate van 0% tot 100%. Alles is in beweging en de vraag naar de betekenis van het leven komt steeds sneller aan de oppervlakte. Deze vraag kan alleen door Kabbalah worden beantwoordt.

Vraag: De taal die Kabbalah gebruikt is verwarrend. Waarom maken we het niet eenvoudiger? Als het onderwerp de verspreiding is dan zou naar mijn mening de presentatievorm en stijl vereenvoudigd en aangepast moeten worden.

Mijn Antwoord: Dat is juist en ik hoop dat ik dat kan bereiken. Baal HaSulam schreef dat we nieuwe boeken moten schrijven, die Kabbalah eenvoudiger en toegankelijker presenteren. Je zou kunnen studeren en dit zelf proberen te doen?

Vraag: Kunt U ons een woordenboek geven dat de termen die in de Kabbalah lessen worden gebruikt definieert, zoals, Kli, Vat, Lishma, Parsa, Machsom, Ohr, Yechida, Gadlut, Beria, Adam HaRishon, Tzimtzum, Ohr Makif, enz. Voor mensen die niet bekend zijn met het Aramees of Hebreeuws is het moeilijk te begrijpen.

Mijn antwoord: Er zijn al verschillende woordenboeken die de vertaling, interpretatie, commentaar en dergelijke bevatten, wat betreft deze termen. (Zie de links van de verwante materialen hierbeneden). Ik denk dat kennen en meerdere malen herhalen van een terminologie de basis voor succes is, als het neerkomt op begrijpen van het systeem en de structuren van de werelden. Dit is een zeker middel om jezelf af te stemmen op de sensaties van de spirituele krachten.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How Do You Explain Kabbalah to Others?
Kabbalah on Education
Kabbalah for the Student Appendix A: Kabbalah Glossary
A Short Dictionary of Kabbalistic Terms
Kabbalistic Dictionary

icon for podpress  Why Are So Many People Coming to Kabbalah? [07:30m]: | Download

icon for podpress  Introduction to Talmud Eser Sefirot, Item 155 [53:54m]:  | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed