Een Geschenk Wordt In Zoverre Gewaardeerd Als De Ontvanger Achting Heeft Voor De Gever

What Does a Man Look for In a Woman?Nieuwsbericht (van Science News Magazine): Mensen vergissen zich als zij verwachten dat hun geschenken des te meer worden gewaardeerd naarmate ze er meer geld aan uitgeven… de ontvangers kregen liever geschenken die ze echt nodig hadden of die een speciale persoonlijke betekenis hadden, onafhankelijk van de prijs… Het is inderdaad de gedachte die telt.

Mijn Commentaar: Wij kunnen slechts zoveel van deze wereld ontvangen als een dier: alleen dat wat nodig is voor het voortbestaan van ons lichaam. In dit opzicht zijn we precies als dieren. Alles wat wij méér ontvangen is alleen maar schadelijk voor ons. Er is een wijs gezegde: “Een beetje schadelijk voedsel is gezonder dan te veel gezond eten.” Overdaad schept een leegte in ons, veroorzaakt depressie en het eindeloos najagen van de illusie van vervulling.

Dus hoe voert de Schepper zijn plan uit om “de schepselen absoluut en eeuwig genot te geven”? Niet door het verhogen van de kwantiteit van de vervulling, maar door de kwaliteit ervan. Wij kunnen niet meer opnemen dan wat nodig is voor het voortbestaan van ons dierlijke lichaam. Maar, wanneer we de grootheid van de Schepper, die ons alles geeft, beginnen te erkennen, dan wordt onze ervaring van wat wij van Hem ontvangen oneindig veel groter, want Hij is oneindig. Zo bereiken wij de ervaring van het eeuwige en volmaakte leven. Daarom ligt het doel van onze ontwikkeling in het bereiken van “Proef en zie hoe goed de Schepper is”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Focus On Intentions Rather Than Desires
Laitman.com Post: The Only Point of Freedom Is Your Reaction to the Creator
Kabbalah Today Article: The Untold Story of: A Consumer Nation
Shamati #5: “Lishma Is an Awakening from Above, and Why Do We Need an Awakening from Below”

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Een Geschenk Wordt In Zoverre Gewaardeerd Als De Ontvanger Achting Heeft Voor De… Article: Everbody’s God Article: All We Need is The Revelation of The Creator The Path of […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed