De Economie Heeft Nood Aan Een Wetenschappelijke Revolutie

economicsNieuwsbericht (op Nature): In een artikel getiteld “De economie heeft nood aan een wetenschappelijke revolutie”, stelt de fysicus Jean-Philippe Bouchaud dat we in de toekomst een globale economische crisis kunnen vermijden door de benadering van de fysica toe te passen op de economische modellen, daarbij het economische systeem van denken en trainen veranderend. Hij schrijft: “Vergeleken met de fysica lijkt het eerlijk te zeggen, dat het kwantitatieve succes van de economische wetenschappen teleurstellend is. Wat is de belangrijkste verwerving van de economie, los van het terugkerende onvermogen om crisissen te voorspellen en af te wenden, de huidige wereldwijde kredietcrisis inbegrepen? Hoe komt dat?”

Mijn commentaar: De fysicus heeft het fout! Het is gemakkelijk voor hem om hierop aanspraak te maken, omdat hij een deel van de natuur onderzoekt dat voor ons, of voor onze vijf zintuigen, reeds onthuld is. Wij kennen onszelf als mens niet. Alle wetenschappen onthullen onze wereld en ons daarin, enkel op de niveaus van levenloos, vegetatief en dierlijk. Het “menselijke” niveau is onbereikbaar voor ons. We kunnen het enkel bestuderen wanneer we opstijgen tot het niveau erboven – het niveau van de Schepper, of simpel gezegd – wanneer we Kabbalisten worden.

Om die reden kunnen we niet uit deze globale crisis komen, zolang we niet beginnen onszelf te veranderen als delen van een enkel systeem, waarvan de delen in harmonie met al hun verlangens, gedachten en handelingen leven. Hoe kunnen we dit realiseren? Dat is wat de Kabbalah ons uitlegt.

Daarom zijn er veel nieuwe wetenschappen die ons voorgaan omtrent het globale system van de mensheid. Er is vandaag een wetenschap die heel erg in trek is – “Kabbalistische economie”, of om het meer neutraal te zeggen, “de economie van het globale system”.

Verwant Materiaal:

Laitman.com Post: What Would It Be Like to Live In a Perfect World?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed