De Bron Van De Vrouwelijke Eenzaamheid

sourceDe eenzaamheid die een vrouw voelt, is een uniek natuurverschijnsel. De oorsprong ervan ligt in de woorden van de Schepper, gericht tot de vrouw in de Thora: “Jouw verlangen zal uitgaan naar je echtgenoot, en hij zal over je heersen.” In welke zin zal hij over haar heersen? Precies doordat de vrouw zich aangetrokken voelt tot een gezin, kinderen, een man en een thuis. Er zijn weinig vrouwen in onze wereld die voelen dat deze verlangens vervuld zijn.

Waarom heeft de Schepper dit streven zo diepgeworteld gemaakt, dat het de hele vrouwelijke wereld vult? Opdat dit een zodanige verbinding met haar echtgenoot zou oproepen dat de Schepper tussen hen in geopenbaard zou worden: “De man en de vrouw, en Shechina (de onthulling van de Schepper) tussen hen in”. Het heeft tot doel de Schepper aan de mensen te openbaren. Alleen dan zal de eenzaamheid uit de wereld verdwijnen.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Man, Woman and Divinity Between Them
Laitman.com Post: Why Are Women More Depressed?
Relationships
Article “The Scale of the Self” – Lesson 4, Part 2 – NY Congress 2007

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed