Uitverkoren Zijn Betekent Verantwoordelijk Zijn De Wereld Spiritueel Te Dienen

Being Een vraag die ik ontving: Ik dacht dat alle termen in Kabbalah, zoals Goy (niet-Jood), de naties van de wereld, Israel en Jood, staten zijn die elke persoon moet ervaren. Het is vervelend dat al uw antwoorden altijd tweezijdig zijn. Uit deze uitleg volgt dat Adam HaRishon geen gemeenschappelijke staat is, maar alleen bestemd is voor genetische Joden, omdat zij zich er al in bevonden, terwijl de “niet-Joden” er niet eens weet van hebben genomen. Maar waarom bevinden ze zich altijd in een staat van daling?

Mijn Antwoord: Je moet alles objectief bekijken, als een onderzoeker. Dan zal je dichterbij de waarheid komen. Alle termen bestaan zowel op het stoffelijke niveau als het spirituele. Elke persoon moet elke staat ervaren.
Degenen die reeds door de spirituele stijging en daling in het verleden zijn geweest, zijn genetische Joden, die met Abraham, de eerste Kabbalist begonnen. We beschouwen niemand voor Abraham, aangezien er geen system was, ook al begon het met Adam. Deze mensen (zielen) moeten de eerste zijn, die door de correctie heengaan, omdat zij braken gedurende de Eerste en Tweede Tempel. Zij moeten dan de methode doorgeven aan iedereen anders.
Op het stoffelijke niveau worden ze gehaat en misbruikt wegens het verwaarlozen van deze missie. Incidenteel betekent het Hebreeuwse woord Goy (niet-Jood) een natie. Aan Israel wordt ook gerefereerd als “Goy”, maar “Goy Kadosh” – heilige natie, onder de voorwaarde dat het zich binnenin de eigenschap van liefde en schenking bevindt.
Adam is de gemeenschappelijke ziel van alle mensen. Een deel van Adam – de zielen van Abrahams studenten, ondergingen een spirituele stijging en de spirituele breuk. Een ander deel van de zielen, de Goyim (niet Joden) zijn nooit gestegen en zijn nooit gebroken. De gebroken zielen zijn slechter dan de zielen die niet braken, maar ze bezitten ook een grotere aanleg voor correctie omdat ze de gebroken spirituele verlangens bevatten. Dit is waarom ze verplicht zijn om “Ohr Le Goim” te worden – het Licht voor alle naties van de wereld, die geen gebroken verlangens bevatten.
“Uitverkoren” zijn betekent verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de methode voor correctie en het aan de hele wereld doorgeven – spiritueel de wereld dienen.
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Israel Are Those Who Aspire Straight to the Creator
Laitman.com Post: Building the Third Temple
Kabbalah Today Article: Who Are You, People of Israel?
Kabbalah Today Article: Mission Possible (and Mandatory)
Baal HaSulam Article: “Matan Torah (The Giving of the Torah)”
Baal HaSulam Article: “Messiah’s Horn”

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Uitverkoren Zijn Betekent Verantwoordelijk Zijn De Wereld Spiritueel Te Dienen Laitman.com Post: The Jewish Nation Can Only Be Revived By Restoring “Love for One’s […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed