Eva – Een instrument in de handen van de Schepper

Kabbalah & Vrouwen

Een inzicht in de innerlijke zoektocht en de spirituele ontwikkeling

Adam en Eva zijn twee natuurkrachten die door de Schepper werden misleid om te zondigen.

In het boek Genesis wordt Eva afgeschilderd als verraderlijk, verleidelijk en sluw, als iemand die de wetten overtreedt. Adam is een soort martelaar die door een vrouw geleid en verleid wordt. Kunnen we hier iets van leren over de man en de vrouw in onze wereld?

Hoe verleidelijk het ook is om ‘ja’ te zeggen, Adam en Eva beschrijven niet een man en een vrouw van onze wereld. Ze verwijzen naar spirituele krachten: geven (man) en ontvangen (vrouw), namelijk twee natuurkrachten. Dit zijn in feite de Schepper en het schepsel. De Bijbel spreekt over de verbinding tussen beiden, hoe het schepsel plezier ontleent aan de Schepper, erdoor vervuld wordt en dan een egoïst wordt. Dit is de zonde, de val van de zielen in deze wereld etc.

Met andere woorden, het verhaal van Adam en Eva gaat over onze hoogste spirituele wortels, maar niet over een man en een vrouw. We zijn afstammelingen van Adam en Eva, maar zij zijn de spirituele krachten die zich geleidelijk materialiseerden en na duizenden stappen deze wereld bereikten.

In Eden wilde het vrouwelijke deel, Eva genaamd, nog meer geheiligd worden en op een nog hoger niveau komen. Daarom wilde zij gemeenschap met het mannelijke deel en naar het niveau van de Schepper opstijgen. Dit staat geschreven en dit begrepen deze krachten, deze zielen. Op deze manier komen zij dicht bij de Schepper, bij geven.

Eva deed niets verkeerd. Alles kwam door haar tot ontwikkeling. Adam was zelf niet in staat om deze zonde uit te voeren, maar met haar hulp gebeurde het. De Schepper plaatste een val voor hen, zodat zij zouden zondigen, want de hele keten van gebeurtenissen moest afdalen naar deze fysieke wereld. En van daaruit moeten wij opnieuw het hoogste spirituele niveau bereiken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2023/01/eve-just-a-tool-in-the-creators-hands/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Women, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed