Het Licht van de ziel

569.01Laat ik het uitleggen met betrekking tot zielen van mensen, die ook spiritueel zijn: Het is bekend dat de vorm van de spirituele wet eenvoudig is. Zeker, er zijn evenveel zielen als er lichamen zijn waarin de zielen schijnen. Ze zijn echter van elkaar gescheiden door de ongelijkheid van vorm in elk van hen.  (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Item 4, “Restriction and Line,” Inner Observation).
(Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, Punt 4, “Restrictie en Lijn,” Innerlijke Waarneming).

Vraag: Wat betekent het dat er zielen zijn en dat iedere ziel een soort lichaam heeft?

Antwoord: Verlangen op zich betekent niets. Maar de vorm ervan, dat wil zeggen waar het verlangen naar streeft en waarmee het vervuld wil worden, bepaalt de essentie van het verlangen en de vorm waarin het zich manifesteert.

Vraag: Baal HaSulam schrijft: Er zijn evenveel zielen als er lichamen zijn waarin de zielen schijnen. Wat betekent het dat “de ziel schijnt in het lichaam”?

Antwoord: Het gaat erom dat het verlangen, waardoor de totale eigenschap van het lichaam wordt bepaald, kan variëren: het kan afnemen, toenemen en verschillende vormen en typen aannemen. Er vindt dus voortdurend een soort evolutie plaats, zoals een verandering in de vorm van het verlangen, in omvang of karakter. Op deze manier verschillen alle verlangens van elkaar.

Het innerlijke verlangen wordt gedefinieerd als de ziel. Hierdoor wordt ook bepaald wat de essentie van dit object is en wat het precies wil – of het wil ontvangen voor zichzelf of ten behoeve van anderen, geven voor zichzelf of ten behoeve van anderen, in welke vorm, enzovoort. Dit alles scheidt de zielen van elkaar en maakt ze verschillend in kwaliteit en kwantiteit.

De vervulling van de ziel wordt Licht genoemd. Het blijkt dat als verlangens ergens mee vervuld worden, bijvoorbeeld door lijden of door genot, dit het Licht van de ziel wordt genoemd.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2022/11/the-light-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

The Root Of The Soul

The Result Of Shattering Of The Common Soul

The Soul Is the Part of One’s Desire That’s Similar to the Creator

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: