“Altijd bij mij” (Times of Israel)

Michael Laitman in The Times of Israel: “Altijd bij Mij

Vandaag eenendertig jaar geleden overleed mijn leraar en mentor RABASH. Dit schrijven is aan hem opgedragen, want alles wat ik weet, alles wat ik begrijp, alles wat ik onderwijs en alles wat ik doe, heb ik van hem geleerd, en het is mijn levensdoel om zijn nalatenschap naar mijn beste vermogen voort te zetten.

RABASH was de laatste in de lijn van de spirituele reuzen die duizenden jaren geleden begon. Vanaf zijn tijd gaat deze lijn niet verder, want nu is de tijd gekomen om de kennis die vele eeuwenlang aan een paar uitverkorenen was voorbehouden, over de hele wereld te verspreiden.

RABASH verschilde van al zijn voorgangers. Als laatste in de lijn was het zijn zorg om deze kennis in het dagelijks leven te realiseren, toe te passen. Daarom focuste hij in zijn onderwijs op één principe: de wereld in zijn compleetheid waarnemen, wordt alleen bereikt door verbinding met andere mensen. En hoe verbind je je dan met andere mensen? Je hebt ze lief. Hoe kom je zover dat je andere mensen liefhebt? Dat onthult RABASH in zijn geschriften en in de duizenden mondelinge lessen die hij tijdens zijn leven heeft gegeven.

Toen RABASH overleed, had hij in mij een duidelijke en volledige methode geïmplementeerd voor het ontwikkelen van liefde voor andere mensen die niet biologisch, cultureel of op een andere manier aan je verwant zijn.
Hij heeft die methode natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Het is dezelfde methode die het volk Israël sinds het ontstaan van de natie, bijna veertig eeuwen geleden, toepaste. Net als andere spirituele leiders in hun tijd heeft RABASH de methode voor het ontwikkelen van liefde voor anderen geschikt gemaakt voor onze tijd, voor de mensen die in de 20e en 21e eeuw leven. Zijn grootheid gaat over deze manier van adaptatie.

Ik heb van RABASH meer gekregen en geleerd dan ik in woorden kan uitdrukken. Als ik echter de belangrijkste les moest kiezen die ik van hem heb geleerd, zou dat deze zijn: blijf bij je doel en kijk nooit opzij. Ook al lijkt het doel ver weg, vaak onbereikbaar, kijk nooit opzij. Of je je doel bereikt of niet is onbelangrijk. Als het doel de moeite waard is om na te streven, blijf er dan bij en kijk nooit opzij.

Ik weet dat onze dromen vaak onrealistisch lijken, maar we hebben geen idee wat morgen zal brengen. Daarom adviseer ik mijn studenten en iedereen die het vraagt om hun dromen na te jagen.

Wat mij betreft, ik zal de rest van mijn leven blijven werken om de droom van mijn leraar te verwezenlijken: dat alle mensen in de wereld elkaar zullen gaan liefhebben als één mens met één hart.

Voor de vele dingen die ik van RABASH geleerd heb, lees mijn boek: Always with Me.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/always-with-me-times-of-israel/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Filed under: New Publications, Rabash, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed