Hoe kunnen we van het leven genieten?

627.2Opmerking: In het gewone leven zijn er vaak dingen die we niet voor ons plezier doen, maar uit noodzaak.  Soms forceren we zelfs dingen, we moeten bijvoorbeeld ons lichaam voeden en het nodige huishoudelijke werk doen.

Mijn antwoord: Het is nodig om plezier te voelen, ga daar niet aan voorbij. Ik denk bijvoorbeeld aan spiritualiteit, aan wat verheven is, aan geven. Maar als ik ervan kan genieten als ik daaraan denk, moet ik dat ook doen.

Het doel van de schepping is namelijk genieten en vervuld worden, want de Schepper is goed en doet goed. Ik begrijp dat het niet duidelijk is. Ik voel hoe deze tegenstellingen in een mens botsen. Ze zijn niet gemakkelijk met elkaar te verbinden, maar uiteindelijk zullen ze verbonden worden.

Een mens moet geen enkel moment in zijn leven de normale genoegens opgeven. Integendeel, maar hij moet wel boven alle genoegens uit naar de Schepper streven, dan legt hij zichzelf namelijk een correcte restrictie op. Maar als hij zich gaat opsluiten en geen rekening houdt met zichzelf, is dat geen restrictie, maar een kwelling tegen de wil van de Schepper in.

De Schepper wil dat een mens zich elk moment van de tijd vervuld voelt. Als je vervulling ligt in wat je geeft in plaats van wat je ontvangt, vervang dan het één door het ander. Dan geniet je nog steeds. Door jezelf een restrictie op te leggen, ga je werkelijk niet huilen, je lijdt er niet onder en je pijnigt jezelf niet, je geniet juist van het feit dat je het vermogen om te geven hebt bereikt. Daarin ligt zoveel vreugde!

Als het niet ten nadele van anderen is, moet een mens zich nooit vervulling ontzeggen. Het gaat echter wel om het verkiezen van een meer verheven genot boven de lagere vormen, totdat ze elkaar vervangen, één voor één, geleidelijk, en zo bereiken wij het hoogste niveau.

En dan dankt een mens de Schepper constant. Als het anders zou zijn, zou hij Hem in zijn hart vervloeken. Als een mens geen genot ervaart, vervloekt hij Degene die hem dit leven heeft gegeven en het bestuurt.

In het dagelijks leven wordt normaal eten, slapen, alles doen wat je voor jezelf moet doen, een deel van ons spirituele werk. Mijn leraar Rabash, de grote Kabbalist, de laatste der Mohikanen, hield van lekker eten, at met plezier en genoot van de smaak en de geur van voedsel.

Dit betekent dat je dat in geen geval moet nalaten! Dit is de belichaming van de kleine genoegens die de Schepper ons geeft, zodat wij ze kunnen gaan combineren over het hele spectrum: van het kleinste tot het grootste. En dit alles komt vanuit één Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/how-to-enjoy-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to Enjoy Life?” 2/16/13

Related Material:

Enjoy Life Here And Now!

Discover Tremendous Opportunities To Receive Pleasure

The Greatest Delight

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed