Hoe veranderen maatschappijen en wat zijn de belangrijkste factoren bij die verandering? (Quora)

Dr. Michael Laitman

Michael Laitman op Quora: Hoe veranderen maatschappijen en wat zijn de belangrijkste factoren bij die verandering?

Het is onze aard om te willen genieten, om plezier te hebben en ons verlangen om te genieten neemt constant toe. Als gevolg van deze ontwikkeling vraagt onze aard voortdurend om nieuwe en andere manieren van vervulling. Hoe groter het verlangen om te genieten wordt, hoe meer, steeds verfijndere manieren, de mensheid ontwikkelt om te genieten.

We bevinden ons op het ogenblik in een unieke situatie. Het kapitalisme heeft een doodlopende weg bereikt. We hebben de afgelopen 50 jaar geprobeerd om het nieuw leven in te blazen maar dat is niet gelukt. Nu ontwikkelt de natuur ons naar een nieuwe situatie, tegen onze wil in.

In het verleden namen we deel aan overgangen die zich in de hele maatschappij voltrokken omdat zulke overgangen in overeenstemming waren met de groei van onze egoïstische verlangens, onze natuur. We ontwikkelden steeds weer een nieuw niveau in onze maatschappij, we deden stappen om over te schakelen van slavernij naar feodalisme, vervolgens naar kapitalisme en zo is het tot nu toe gegaan.

Nu zullen we echter geen voldoening meer vinden door een kapitalistisch systeem in stand te houden en we zullen het volgende niveau van ontwikkeling niet meer kunnen creëren vanuit onze eigen wilskracht, want we zijn op het verzadigingspunt van onze egoïstische ontwikkeling gekomen. Ons ego hoeft niet langer te groeien naar een nieuw niveau van ontwikkeling, daarom is het dus niet meer nodig om een nieuwe situatie op te bouwen met onze gangbare middelen, zoals we dat in het verleden hebben gedaan.

Onze volgende graad van ontwikkeling zal er één zijn die tegen ons ego ingaat. Wij zullen ons moeten aanpassen aan onze volgende graad van ontwikkeling door ons egoïsme om te keren, evenals onszelf. Wij zullen op een bewuste manier moeten groeien om in te gaan zien dat de egoïstische kracht die onze ontwikkeling tot nu toe heeft aangestuurd een negatieve kracht is die ons in ons huidige tijdperk naar steeds meer problemen en crises leidt. Door ons bewust te zijn van de negativiteit van onze egoïstische verlangens, zullen we wel moeten concluderen dat we ons moeten ontwikkelen naar een tegenovergestelde situatie.

In onze tijd helpt het ego ons niet langer bij onze ontwikkeling. De natuur ontwikkelt ons volgens haar eigen vorm die uitgaat van altruïsme, onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van elkaar. Wij moeten ons dus daarop richten en de mensheid opbouwen in harmonie met de natuur, maar ons niet langer ontwikkelen door haar tegen te werken. We moeten in de gehele menselijke samenleving banden van positieve verbondenheid ontwikkelen in plaats van de egoïstische vormen van uitbuiting van anderen ten gunste van het eigen voordeel te laten voortwoekeren.

Vandaag staan we aan de vooravond van een heel nieuw soort transformatie en een nieuwe overgang. We kunnen ons niet langer ontwikkelen door op onze gangbare wijze de groei van het ego na te streven, want het ego is overbelast geraakt en er zijn geen mogelijkheden tot ontwikkeling meer.

Het is heel moeilijk, want de mensheid begrijpt niet dat de egoïstische ontwikkeling uitgeput is en regeringen begrijpen dit al helemaal niet. Vriendjeskapitalisme bevindt zich in een situatie waarin elk van zijn voorstanders de anderen steunt en niet wil nadenken over verandering.

Kabbalisten voelen het als hun plicht om nu uit te leggen wat de mensheid binnenkort te wachten staat, want in tegenstelling tot de revoluties die we in het verleden hebben gehad en die het gezicht van de mensheid veranderd hebben, komen we nu in een tijd die geen revolutie is, maar een totale omkering.

Laten we hopen dat het ons zal lukken om dit uit te leggen en dat we daardoor de veranderingen die in de menselijke samenleving zullen plaatsvinden duidelijk zullen kunnen maken en verzachten. Anders zal de mensheid in de volgende fase van haar ontwikkeling met veel pijn en leed te maken krijgen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/how-do-societies-change-and-what-are-the-major-forces-of-change-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “Why Do Changes Happen?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Chaim Ratz. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: