Waarom mensen zich pas op hun sterfbed liefde herinneren (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: Waarom mensen zich pas op hun sterfbed liefde herinneren

Er is mij verteld dat Apple medeoprichter en CEO Steve Jobs voor zijn dood een brief heeft geschreven waarin hij zijn gedachten over het leven heeft opgeschreven. In deze brief schreef hij: “Koester de liefde voor je gezin en je familie, de liefde voor je echtgenoot, de liefde voor je vrienden …. God heeft ons zintuigen gegeven waarmee wij de liefde in ieders hart kunnen voelen, maar niet de illusies die door rijkdom ontstaan. De rijkdom die ik in mijn leven heb vergaard, kan ik niet meenemen. Ik kan alleen de herinneringen meenemen die door de liefde zijn verwekt. Dit is de ware rijkdom die jou zal volgen, je zal vergezellen en je kracht en licht zal geven om verder te gaan.”

Inderdaad, voordat een mens sterft, begint hij iets van de waarheid te voelen. De naderende dood zorgt ervoor dat hij zijn ego opgeeft en maakt het hem mogelijk om de waarheid te zien.

Er is een grens tussen zorgen voor jezelf en aankomen in een heel ander gebied waar alleen maar liefde in overvloed is. Het ego belet ons om die liefde te vinden, want het heeft altijd de blik naar binnen gericht – naar wat ik heb en wat mijn voordeel is, in plaats van wat er werkelijk buiten mij gebeurt. Dus, als het ego een stap opzij doet, realiseren we ons wat we ons hele leven hebben gemist: een wereld vol liefde die ons overal helemaal omringt.

Het ego “sterft” vlak voordat de mens sterft. Bevrijd van onze ketenen, kunnen we nu beseffen dat we eerder niet werkelijk hebben liefgehad en niet weten wat ware liefde is. Het is een droevig moment van afrekening als we ons realiseren dat we ons hele leven alleen maar aan onszelf hebben gedacht.

Er zijn mensen die op hun sterfbed anderen advies geven – ik heb het zelf meegemaakt – dat we moeten drinken, roken, plezier maken en zoveel mogelijk uit het leven moeten halen zolang dat nog kan. Deze benadering is misschien eerlijk bedoeld, maar ik denk niet dat we daardoor gelukkig worden.

We moeten niet vergeten dat de ziel zich altijd blijft ontwikkelen, zij blijft zich ook na het fysieke overlijden van een mens ontwikkelen. Daarom is de ware betekenis van liefde, dat liefde niet gaat over het voelen van mijn eigen bestaan, maar dat ik besta voor anderen en dat hen vreugde brengen mij gelukkig maakt, dát waarmaken is onbetaalbaar en eeuwig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/why-people-remember-love-only-on-their-deathbed-medium/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: