Hoe kom ik in contact met de hoge Bron? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kom ik in contact met de hoge Bron?

Wij kunnen ons verbinden met een hoge Bron door die hoge Bron in ons leven uit te nodigen. Volgens de Wijsheid van Kabbalah wordt die hoge Bron het “Hoge Licht” genoemd. Het is een abstracte Kracht, een informatieveld.

Hoe kunnen we deze hoge Bron in ons leven uitnodigen? Eén aspect ervan hangt af van de hoeveelheid mensen die de concentratie van hun verlangens erop richten om als eenheid verbonden te zijn en deze hoge Bron willen gebruiken ten behoeve en ten bate van anderen. Deze altruïstische benadering van anderen is de sleutel om tot verbinding met die hoge Bron te komen.

Wij hebben in ons een verlangen dat we kunnen ontwikkelen tot wat Kabbalah een “Kli” (vat/tool/ontvanger) noemt om een verbinding tot stand te brengen met de hoge Bron, het abstracte hoge Licht. Een centraal aspect bij het tot stand brengen van zo’n verbinding is ons verlangen: wat willen wij met deze verbinding? Als we ons organiseren in een groep en ons er uitsluitend op richten dat we boven onze egocentrische verlangens willen uitstijgen in een gezamenlijke richting naar een gemeenschappelijke vorm – namelijk een positieve verbinding met elkaar en met die hoge Bron – dan zullen we een betekenisvolle transformatie meemaken: we zullen nieuwe kennis ontvangen, krachten, eigenschappen en een nieuwe omgang met anderen. Kortom, alles wat tussen de mens en de wereld staat, zal veranderen. Bovendien, hoe meer mensen er zijn waarmee we samenwerken in de groep, hoe groter de krachten zijn die we ontvangen om zo’n verandering te implementeren.

Als wij verbonden willen zijn met de hoge Bron, het hoge Licht, zodat het ons zal veranderen, ons de kracht zal geven om ons positief te verbinden boven onze individuele verlangens uit, genereren wij door ons juiste verlangen een positieve, toekomstige vorm in ons. Dan zenden wij een dringende vraag opwaarts voor die transformatie en verbinden wij ons vanuit ons verlangen met het veld van de hoge Kracht.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/how-do-i-get-connected-with-a-higher-source-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the video “How to Connect to the Field of the Upper Light” with Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed