Loofhuttenfeest (Soekot): Een bescherming van vrede voor de hele wereld (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin:  Soekot: Een bescherming van vrede voor de hele wereld

Soekot (het Feest der Tabernakels) is een belangrijke en vreugdevolle traditie die spirituele opgang symboliseert. De ware betekenis van dit feest is het bouwen van een nieuwe werkelijkheid van wederzijds begrip en wederzijdse steun – een soeka (loofhut) van vrede – door de positieve kracht die wij door onze verbinding met elkaar voortbrengen.

Nu verdeeldheid de gemene deler is geworden in gezinnen, families, de samenleving en tussen landen, is het principe van dit feest bijzonder actueel.

Dit feest wordt ook wel het “Oogstfeest” genoemd, omdat het de jaarlijkse inzameling van de oogst viert. Zoals er geschreven staat: “Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van het land bijeenbrengt, zult gij zeven dagen lang het feest van de Eeuwige vieren.” (Leviticus 23:39)

Vanuit spiritueel perspectief symboliseert Soekot een mooi proces van innerlijke verandering. Het is gebruikelijk om dit feest te vieren in een tijdelijk onderkomen dat speciaal voor deze periode is gebouwd, de soeka. Het dak, de schach genaamd, moet gemaakt zijn van het “afval van de hooischuur en de wijngaard”.

Dit afval symboliseert de dingen die wij terzijde schuiven en als minder essentieel beschouwen. Wij verheffen waarden als geven, zorgzaamheid, empathie, solidariteit en verantwoordelijkheid voor elkaar boven ons hoofd als de kostbaarste en belangrijkste eigenschappen die er zijn, als een beschermend dak dat ons beschermt tegen de brandende zon. Zoals het in het Hooglied wordt beschreven: “Ik zat onder Zijn schaduw met grote vreugde…

Het dak, juist van deze gewoonlijk afgedankte elementen, tot de bedekking maken van een feestelijke hut, betekent dat we de intentie hebben om onze waarden om te keren en ons te transformeren van egocentrische individuen tot zorgzame, empathische mensen. Het lijkt erop dat we in onze tijd deze idealen dringend nodig hebben om de razende woede die zich in ons dagelijks leven heeft verspreid, tot bedaren te brengen.

Soekot is een oproep om ons comfortabele egoïstische “huis” – dat wil zeggen onze eigenliefde – te verlaten en een nieuw onderkomen te bouwen, een soeka, als symbool van de nieuwe wereld die wij kunnen creëren als wij de kwaliteiten van geven en broederschap verwerven, de belangrijkste kwaliteiten voor het creëren van een solide, duurzame samenleving die aan iedereen ten goede zal komen.

Wat staat ons in de weg om voor iedereen een goed leven te creëren, inclusief voor onszelf? Alleen het menselijk ego, het verlangen om ten koste van anderen te genieten. Als onderdeel van de natuurlijke evolutie van de mensheid, is het ego tot vreselijke proporties uitgegroeid, terwijl de natuur van ons verwacht dat wij ons houden aan haar basiswet van evenwicht tussen al haar elementen: de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus.

De barre omstandigheden waarin de mensheid verkeert met een wereldwijde pandemie, disbalans in het klimaat en wereldwijde verstoringen, zijn pogingen van de natuur om onze situatie van afscheiding om te keren en onze harten dichter bij elkaar te brengen. Dergelijke situaties vragen om de bouw van de ware soeka van liefde en eenheid die de hele mensheid zal beschermen, ten dienste van een goede toekomst. Hoe eerder wij de les begrijpen die de natuur ons leert, hoe eerder wij ons vluchtige en kwetsbare leven kunnen omvormen tot een leven dat positief, stabiel en vredig is.

Wij, als Joodse mensen, moeten een voorbeeld zijn van eenheid en de weg daarheen wijzen, zodat anderen ook deze weg kunnen gaan, wij moeten de hele wereld verzamelen onder één grote schach, waar we als één verenigd zullen zijn. Als dit gebeurt, zal het tijdelijke onderkomen van de soeka geworden zijn tot de gemeenschappelijke ruimte die wij in ons hart voor elkaar maken en zal de mensheid verzekerd zijn van een gezond leven, een gelukkig samenleven onder één wereldwijde schach (dak).

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/sukkot-a-covering-of-peace-for-the-entire-world-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

2 Reacties

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  2. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed