Het slot van “De Profetie van Baal HaSulam”

Baal HaSulam, “The Prophecy of Baal HaSulam“: Hierna sprak de Eeuwige tot mij, Hij liet mij de toekomst zien en zei: “Ga op je rechterzij liggen.” En ik ging op de grond liggen. En Hij zei tegen mij: “Wat zie je?”

En ik zei: “Ik zie veel mensen en volkeren, zij rijzen en vallen en hun gezichten zijn misvormd.” En de Eeuwige zei tegen mij: “Als je deze naties een vorm kunt bieden en in hen de geest des levens kunt blazen, zal ik je brengen naar het land dat ik beloofd heb aan je vaderen, Ik zal het jou geven, en al Mijn doelen zullen door jou vervuld worden.”

Wij maken de vertaling alleen maar toegankelijker, zodat mensen de gedachte van correctie werkelijk kunnen gaan begrijpen. Maar natuurlijk is het zo dat de kracht van Baal HaSulam in zijn werken levend aanwezig is.

Door zijn verbinding met de Schepper, met de hoge Kracht, en door zijn commentaren op De Zohar en alle andere werken, kunnen wij dichterbij de voltooiing van dit doel komen.

Alles waardoor wij in de praktijk gecorrigeerd worden, is dat dubbelzijdige zwaard dat hij van de Schepper kreeg en waarmee wij onszelf op een hoger niveau brengen, onszelf corrigeren en onze egoïstische houding naar de wereld verruilen voor de wereld van liefde en geven.

Vraag: Wat betekent: ‘het gezicht van een mens’?

Antwoord: ‘Het gezicht van een mens’ betekent ‘gelijkvormig aan de Schepper’, want het woord ‘mens – Adam’ komt van het woord  ‘gelijkvormig – Domeh’ aan de Schepper.

Dit betekent dat de Schepper tegen Baal HaSulam zegt: “Maak mensen gelijkvormig aan Mij. Daarom heb Ik je het zwaard gegeven.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/the-final-prophecy-of-baal-hasulam/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #5

Related Material:

Gratitude To Baal HaSulam

Melodies Of Baal HaSulam

Who Are The Articles By Baal HaSulam For?

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Zohar | Add Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: