Hoe kan ik op de juiste wijze met de Schepper communiceren?

Vraag: Hoe kan je, de hele dag door, op de juiste wijze met de Schepper communiceren?

Antwoord: Als je dat wilt doen, is het belangrijkste daarbij, dat je het niet vergeet.

Je kunt vanuit totaal verschillende staten met Hem communiceren; vanuit liefde, afkeer, verwijten en zegeningen. Doe wat je wilt! Probeer Hem te vinden, Hij die zich achter alle gebeurtenissen verbergt; het belangrijkste is vast te houden en niet los te laten. Probeer een staat in jezelf te vinden waarin je, als je je vasthoudt aan Hem, voortdurend leeft.

Je hebt geen idee hoe je plotseling gaat begrijpen dat het leven zich, als een kluwen begint af te winden op een volkomen voorspelbare, begrijpelijke, oorzaak-en-gevolg manier. Dan heb je verbinding met de Oorsprong, met de Bron van alles wat er met je gebeurt.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 9/2/18

Related Material:

The Main Thing Is To Not Forget Him!

Seize The Creator, Embrace, And Never Let Go

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed