Mijn Gedachten op Twitter – 8-1-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Een mens die vorderingen wil maken in spiritualiteit, moet zijn egoïstische aard verwijderen. Hij beseft echter dat hij niet tegen zijn natuur in kan gaan. Maar omdat de Schepper hem zijn egoïstische aard heeft gegeven, zal Hij deze aard ook vervangen, op voorwaarde dat een mens uit de grond van zijn hart hierom vraagt.

Om een mens los te maken van een spirituele stijging, laat de Schepper hem vallen met gedachten over zichzelf in plaats van gedachten over HEM. De mens denkt dat hij de enige is die gevallen is, spirituele groei is niet voor hem bestemd en hij is slechter dan ieder ander. Maar juist vanuit die staat helpt de Schepper hem en brengt Hij hem dichterbij Zich als de mens vragen stelt aan de Schepper.

Verlies aan energie en een gevoel van leegheid – na een congres – komen van Boven, zodat wij ons afvragen: Wat wil de Schepper van mij? Waarom heeft Hij al mijn kracht en mijn verlangens van mij weggenomen? Dat is gebeurd zodat ik mij alleen van Hem afhankelijk voel en alleen van Hem verlangens en kracht kan ontvangen om op weg te gaan naar het doel!

Na een opgang – tijdens een congres – vallen wij! Het is echter geen neergang, maar een mogelijkheid om het doel opnieuw naar waarde te schatten. Wat wil ik van de Schepper en wat wil Hij van mij? Tijdens een opgang maak ik mij niet druk over spiritualiteit, want dan voel ik me sterk en in dat gevoel zou ik dan mijn leven lang willen blijven.

Baal HaSulam in “Peace in the World”: Vrede in een bepaalde samenleving is afhankelijk van wereldvrede, want wij hebben een situatie bereikt waarin de gehele wereld één enkele samenleving vormt. Daarom moet eenieder zorg dragen voor het welzijn van de gehele wereld en dienstbaar zijn aan de wereld, dit is noodzakelijk om zijn eigen bestaan te waarborgen.”

From Twitter, 8/1/18

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed