De Schepper is in alles aanwezig

laitman_275Vraag: Maakt het verschil voor de Schepper hoe ik aan Hem geef, bijvoorbeeld door aan mijn kind te geven, of aan iemand die vanaf zijn geboorte in Zuid Amerika woont.

Antwoord: De Schepper is de alomvattende eigenschap van geven en een liefde die alle delen van de minerale, vegetatieve, animale en menselijke natuur omvat. Hij is in al deze vormen van de schepping aanwezig. Voor ons is echter het probleem dat wij Hem niet los van de schepping kunnen waarnemen.

Met andere woorden: deze eigenschap is in alle delen van de schepping aanwezig, in de relatie die wij daarmee hebben en absoluut niet los daarvan. Je kunt de Schepper daarvan niet afscheiden en zeggen: “Hier is de Schepper en dat is Zijn materialisatie in mensen.”

Opmerking: Gewoonlijk heeft iemand die over de Schepper nadenkt een of andere voorstelling van Hem en smeekt of dankt hij Hem zonder enige relatie tot de mensheid.

Antwoord: Het probleem is dat wij ons de Schepper niet los van de mensheid kunnen voorstellen, afgescheiden van mensen, alleen verbonden met elkaar. Wij moeten achter ieder mens de Schepper zien. Anders zullen wij Hem niet ervaren.

Als je je op de juiste manier tot mensen verhoudt, zal je in hen die verenigende Kracht vinden, die de “Schepper” wordt genoemd.

Vraag: Betekent dit, dat als ik iets goeds voor iemand probeer te doen, ik iets goeds voor de Schepper doe?

Antwoord: Als je probeert om speciaal voor een ander iets goeds te doen, zonder dat je daarmee op enige wijze je zelfbeeld wilt verrijken, zal je in de ander de Schepper ontmoeten.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 3/18/18

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed