Wat is ons “ik”?

laitman_537Vraag: Wat is het “ik” van de mens? Het “ik” dat zich van zijn/haar bestaan bewust is?

Antwoord: Het is niet meer dan wat egoïsme. Door dat te veranderen, zullen we niet alleen de eigenschap van ontvangen daarin voelen, maar ook de eigenschap van geven. In het egoïsme dat gecorrigeerd is naar geven, gaan we voelen wat zich werkelijk buiten ons bevindt.

Nu voelen en analyseren we alleen wat door middel van onze zintuigen bij ons binnenkomt: zien, horen, proeven, ruiken en aanraken. Als we extra zintuigen zouden hebben, zouden we veel meer voelen, niet zoals het bij ons binnenkomt en het zich innerlijk aan ons aanpast, maar zoals het buiten ons, objectief, bestaat. Dit noemen we: spirituele waarneming.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/10/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed