Tijd is van ons afhankelijk

laitman_934Er bestaat geen tijd. Doordat situaties veranderen, geeft dat ons het gevoel van tijd. Ik zou geen tijd voelen als mijn staat niet zou veranderen. De tijd is het aantal veranderingen dat wij waarnemen.

De tijd kan traag voorbij gaan en kan ook voorbij vliegen, dit is afhankelijk van het innerlijke gevoel van de mens, van de veranderingen die hij innerlijk waarneemt. Als er geen veranderingen meer zijn, verdwijnt de tijd.

Er is een mechanisme dat voortdurend nieuwe staten in ons ontrafelt. Daarin heb ik het gevoel dat de wereld om mij heen verandert, maar in werkelijkheid verandert de wereld niet, ik verander. Sterren exploderen, mensen rennen rond, het leven speelt zich buiten mij af, maar dit zijn allemaal eigenschappen die in mij veranderen, afhankelijk van de manier waarop ik de realiteit waarneem.

Mensen denken dat de tijd niet van ons afhangt, maar toen kwam Einstein en hij stelde dat tijd relatief is. Als ik beweeg met een snelheid die de snelheid van hel licht benadert, kan de tijd versnellen of vertragen. De tijd kan zelfs stoppen, want tijd is van bovenaf niet vastgelegd, het hangt van de waarnemer af.

Kabbalah zegt dat de tijd gelijk is aan het aantal handelingen dat plaatsvindt in mijn wil om te genieten. Ik kan de tijd versnellen en vertragen. Alles hangt van mij af, van mijn subjectieve waarneming. Een Kabbalist leeft tegelijkertijd in twee niveaus van de waarneming van de werkelijkheid: het fysieke niveau door middel van de vijf zintuigen en het spirituele niveau. Daarom leeft hij in twee werkelijkheden, totdat hij het einde van de correctie bereikt.

Tijd is de verandering van een corrupte staat naar een gecorrigeerde staat. Als wij proberen om in elke staat eenheid te bereiken, betekent het dat wij de tijd versnellen. Tijd wordt niet gemeten naar het aantal seconden, maar naar de verandering van de ene staat naar de volgende. Daarom kan een tijdseenheid bestaan uit een minuut, een uur of een jaar, het gaat echter over dezelfde eenheid: van spirituele neergang naar spirituele opgang.

Door onze onderlinge verbindingen te veranderen, beïnvloeden wij de Hoge Wereld en kneden wij deze in een bepaalde vorm. De uiterlijke vorm is de projectie van onze veranderingen en deze reflecteert de staat van onze Ten. Hoe meer wij ons in de Ten verbinden, hoe vertrouwder, aangenamer en vriendelijker de uiterlijke wereld voor ons wordt. Als wij met elkaar strijden, wordt de uiterlijke wereld afstandelijk en bedreigend voor ons.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/14/18Writings of Baal HaSulam, “Introduction to The Book of Zohar,” Item 13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed