Hoe wij de mensheid wakker maken

254.02Vraag: We zeggen dat de Wijsheid van Kabbalah mensen wakker maakt. Maar misschien moeten we hun slaap wel niet verstoren?

Antwoord: Dit is nu precies wat Farao tegen Mozes en Aaron in Egypte zei: “Waarom maken jullie het volk wakker? Laat ze in vrede en rust werken. Wat willen jullie van ze? Kijk eens hoe goed zij zich voelen en hoe comfortabel zij leven. Ik heb een paradijs op aarde voor hen geschapen.”

Egypte was werkelijk een egoïstisch paradijs voor hen. Dan komt Mozes plotseling en begint hij hen lastig te vallen en te zeggen dat zij uit Egypte weg moeten gaan en de wildernis in moeten trekken!

Vraag: Dan moeten wij mensen hier dus niet te vroeg mee confronteren. Moeten wij dan alles aan de Schepper overlaten? Hij is de wet van de Natuur, zal Hij dan iedereen wakker maken? Zal er een tijd komen waarin iedereen wakker wordt?

Antwoord: Wij confronteren niemand. Wij verspreiden de Wijsheid van Kabbalah alleen voor diegenen die er behoefte aan hebben.

De vrijheid van de mens is boven onze wereld te vinden. Daar zijn de basisprincipes totaal anders. Als wij van een ander systeem van maatstaven uitgaan, kijken we op een andere manier naar het leven, dan verandert ons waardesysteem.

Daarom vinden wij het concept vrijheid met name als wij ons boven onze egoïstische wereld verheffen, daar bestaan alleen de eigenschappen van geven en liefde, de eigenschappen van de Schepper. Dat moeten we bereiken, dan kunnen wij op de juiste wijze over dingen praten, ze onderzoeken en bediscussiëren.

Allerlei materialistische wereldbeschouwingen leveren dan geen enkel voordeel meer op. Zij beperken zich tot het kader van de menselijke natuur. Het is al enige tijd zo dat filosofie niets meer te bieden heeft. Daarbij nadert de wetenschap haar grenzen en komt zij geleidelijk aan het einde van haar ontwikkeling, want de mensheid voltooit nu de laatste fase van haar ontwikkeling en daarna staat de realisering van de vrijheid haar te wachten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/2/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed