Het onveranderlijke systeem van de Hoge Wereld

laitman_541Vraag: Wat is er bijzonder aan de methodologie van de ARI vergeleken met de Kabbalisten voor hem?

Antwoord: De systematisering. Verder is er niets nieuws. Geen enkele volgende Kabbalist kan iets toevoegen aan het werk van de voorafgaande Kabbalisten, behalve het feit dat zij verder kunnen uitweiden over de conclusies die zij tijdens hun ontdekkingen hebben getrokken en dat zij een uitgebreidere systematische beschrijving kunnen geven van wat eerder misschien maar in een paar zinnen beschreven was. Dat is alles.

Vraag: Kunnen we zeggen dat de taal veranderd is?

Antwoord: Jazeker. Als we bijvoorbeeld een natuurkunde methode bekijken die 200 jaar geleden geschreven is en deze vergelijken met een leerboek uit onze tijd, zien we natuurlijk verschillen. Maar de essentie van de informatie in deze boeken verandert niet.

Daarom hebben Kabbalisten – steunpilaren die eens in een paar generaties verschijnen – aanzienlijk toegevoegd aan wat al eerder onthuld was..

Vraag: Zijn de middelen om tot deze ontdekkingen te komen hetzelfde gebleven?

Antwoord: Ja, want de structuur van de Hoge Wereld verandert niet.

Er bestaan twee krachten: de kracht van geven en de kracht van ontvangen. Het hoge systeem bestaat uit de interactie tussen deze twee krachten en onze wereld wordt erdoor bestuurd. Dit is pure natuurkunde: het is een eenvoudig controle systeem waardoor onze wereld bestuurd wordt.

Daarom kunnen Kabbalisten niets nieuws ontdekken, zij kunnen alleen gedetailleerder uitleggen wat daarvoor al onthuld was. Wat Abraham, Mozes en de Kabbalisten van de Eerste en de Tweede Tempel in spiritualiteit bereikt hebben, blijft werkzaam en moet ook nu ontdekt worden.

Er is niets nieuws in de Hoge Wereld. Het is een stabiel en constant werkzaam systeem. Het enige is dat Kabbalisten door wat zij in spiritualiteit bereiken, uitleg toevoegen voor de volgende generatie, zodat deze Wijsheid dan misschien gemakkelijker te begrijpen is. Zo verandert in iedere generatie de taal die gebruikt wordt voor de uitleg om alles begrijpelijker te maken voor die generatie. Daarom zijn Baal HaSulam (aan het begin van de 20e eeuw) en Rabash (aan het einde van de 20e eeuw) de Kabbalisten die het dichtst bij ons staan.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 7/23/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed