Een heilig volk worden

laitman_232.03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:09: De Eeuwige zal u tot een heilig volk maken zoals hij het u onder ede beloofd heeft, als u de geboden van de Eeuwige, uw God, vervult en Zijn wegen gaat.

De eigenschappen van geven en liefde worden heilig genoemd, want heiligheid behoort de Schepper toe.

De Schepper is Kadosh (De Heilige) want in Hem is de eigenschap van geven. Daarom wordt een mens heilig genoemd als hij een speciale invloed van de Schepper ontvangt die hem tot een gevend en liefhebbend mens maakt, dit heeft invloed op iedereen in zijn omgeving.

Als je hiernaar verlangt, zal je een dergelijk antwoord van de Schepper ontvangen en zal je heilig worden, namelijk iemand die gezegend wordt, aan iedereen geeft en iedereen liefheeft.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/5/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed