Offer Het Egoïsme

Laitman_115_05Torah, Dewariem 12:13 – 12:14 (Deuteronomium): Pas er voor op dat je je in-vlammen-opgaande offers niet brengt op iedere willekeurige plaats die je ziet, maar alleen maar op de plaats die de Eeuwige zal uitkiezen in één van je stammen, daar moet je je in-vlammen-opgaande offers brengen en daar moet je alles doen wat ik je gebied. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Offer – “Kurban” in het Hebreeuws, komt van het woord “Karov”, naderbij komen – dit betekent: de eigenschap van geven en liefde naderen.

Ik scheur mijzelf los van het egoïsme, trek het uit mezelf en begin het af te breken. Enerzijds is dit werkelijk een offer, anderzijds is er sprake van naderbij komen. Ik kom dichterbij de Schepper in de mate waarin ik mijn egoïsme omzet in geven en liefde.

Dat doe ik met vreugde, anders heeft het geen resultaat, want ik moet met mijn verlangen werken – niet fysiek – daar kan ik het werk tegen mijn verlangen in doen.

Ik moet een staat bereiken waarin ik mijn egoïsme in zijn huidige vorm wil doden, ik wil het gaan veranderen, het binnenstebuiten keren en werken voor mensen buiten mij, waaronder ook degenen die ik het meest haat, mijn vijanden, weerzinwekkende mensen aan wie ik niet zonder een rilling te krijgen kan denken,

In Kabbalah is een held degene die zichzelf kan veranderen in relatie tot die mensen en die ze in zichzelf verandert, want al deze ‘monsters’ zitten in mij, Het zijn mijn innerlijke eigenschappen.

Innerlijke lelijkheid trekt de absoluut correcte, ideale eigenschap aan. Ik moet mijzelf dus op de juiste wijze vergelijken met betrekking tot wat er in mij aanwezig is, en dan leren begrijpen dat alles wat zich buiten mij bevindt mij laat zien wie ik innerlijk ben.

Dit is het werk dat offer genoemd wordt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed