Op Weg Zijn Met De Kracht Van De Schepper

laitman_746_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 7:07 – 7:09: Niet omdat jullie talrijker zijn dan alle volken heeft de Eeuwige Zijn zinnen op jullie gezet en op jullie zijn keuze laten vallen, want jullie bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de Eeuwige jullie lief heeft en omdat Hij zich stipt hield aan de eed die Hij jullie voorouders heeft gezworen, heeft de Eeuwige jullie met sterke hand weggevoerd en je uit het slavenhuis verlost, uit de macht van Far’o, de koning van Egypte. Erken dan dat de Eeuwige, je God, de God is; de betrouwbare God, die tot in het duizendste geslacht zich houdt aan het verbond van liefde voor hen die van Hem houden en die Zijn geboden stipt nakomen. (vertaling: Jitschak Dasberg)

We moeten niet vergeten dat de Schepper ons uit onze egoïstische staat leidt en dat wij met Zijn Kracht voorwaarts gaan. Daarom moeten we op elk niveau alleen samen met Hem in beweging zijn.

Wij moeten Hem innerlijk vasthouden om zo in een onveranderlijke verbinding met Hem te zijn. Wij kunnen deze verbinding alleen controleren in de mate waarin wij verbinding met de vrienden in de groep hebben, met mijn volk, want het volk Israël is een groep die in één richting verenigd is: om in de eenheid de eigenschap van wederzijds geven en liefde te onthullen. Dan wordt in deze eigenschap de Hoge Kracht, de Schepper, onthuld.

Dit is het doel dat wij altijd in onze gedachten moeten hebben. Dan zullen wij op de juiste wijze voortgaan en zullen wij implementeren wat er in de Torah geschreven staat.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/6/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: