Vrouwelijke Kracht: De Kracht Van Creatie

laitman_610_2Vraag: Waarom zijn er mannen en vrouwen in de wereld?

Antwoord: De spirituele wortel van de schepping bestaat uit een mannelijke kracht (de kracht van geven) en een vrouwelijke kracht (de kracht van ontvangen). In onze wereld speelt de mannelijke kracht de rol van de Kracht van de Schepper en de vrouwelijke kracht de rol van het geschapene. Maar in feite zijn dit niet meer dan symbolen.

Als wij de man en de vrouw bekijken vanuit de taal van de afgeleiden (de takken), vanuit de spirituele oorsprong van onze wereld, vindt de realisatie van mannelijk en vrouwelijk specifiek in deze fysieke wereld plaats, ze zijn hier absoluut evenwaardig, ze leggen evenveel gewicht in de schaal.

Daarbij vervult de vrouw een rol die veel belangrijker is dan die van de man. Zij is nauw verbonden met de schepping, daarom verloopt alles via haar: geboorte, opvoeding van de kinderen, zorg voor het huis, voor het familie- en gezinsleven. Ze maakt haar man duidelijk wat hij moet doen, want het belangrijkste is te kunnen bestaan in onze wereld.

In de Wijsheid van Kabbalah is het net zo, want onze wereld is op fysiek gebied op dezelfde manier gebouwd en ingericht als het spirituele systeem. Het is aan ons om de verbinding tussen de parallelle werelden te gaan begrijpen. Hieruit volgt dat de vrouwelijke kracht zich op een hoger niveau bevindt dan de mannelijke kracht en deze vrouwelijke kracht is bepalend. In de Wijsheid van Kabbalah wordt de opgang en de neergang van de schepping op verschillende niveaus gestabiliseerd volgens de mate van de correctie van het verlangen.

Wat we ook mogen beweren, enerzijds kwam de wereld tot stand toen de vrouw Adam naar de val leidde, naar de onderdompeling in het egoïsme. Anderzijds wordt de wereld ook door haar gecorrigeerd. Ze krijgt kinderen, ze voedt ze op en brengt de wereld vooruit.

De vrouw brengt de wereld naar een hogere staat, dat doet ze echter door middel van de man! Dus zij oefent invloed op hem uit. Hoewel het er misschien op lijkt dat de man zich op een hoger niveau bevindt – omdat hij de heer des huizes is in het gezin – wordt eigenlijk alles bepaald door het vrouwelijke vermogen om zijn activiteiten correct bij te stellen en te sturen.

In de Wijsheid van Kabbalah is dit de heel precieze afstemming tussen de mannelijke en de vrouwelijke kracht, tussen rechts en links. Waar zij samenwerken, ontstaat er een kracht die in het midden ligt. Op die manier moeten wij de juiste wederzijdse samenwerking vinden, waarin de vrouwelijke kracht de mannelijke kracht in evenwicht brengt en de mannelijke kracht de vrouwelijke kracht balanceert, dan werken en functioneren beide krachten in een volmaakte harmonie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed